ВИД ВЛАК ГЪРЦИЯ

Различните видове и категории влакове в ГЪРЦИЯ. От местни влакове до високоскростни влакове.

GR

Inter City / IC

TRAINOSE (OSE)

Proastikos / P

TRAINOSE (OSE)

TRAINOSE Bus / OSEB

TRAINOSE (OSE)

Tréno / TR

TRAINOSE (OSE)