THÔNG BÁO PHÁP LÝ

THÔNG BÁO PHÁP LÝ | RAILCC

Thông báo pháp lý railcc.

TÔI CÓ MỘT CÂU HỎI

Chúng tôi KHÔNG trả lời những câu hỏi về du lịch và vé qua mail cá nhân hay điện thoại. Không có ngoại lệ! Vì sao? Vì bất khả thi! Chúng tôi là một dự án cá nhân do một số bằng hữu thực hiện và không phải là công ty. Thay vào đó chúng tôi cung cấp diễn đàn lớn và thân thiện, nơi câu hỏi của bạn luôn được trả lời nhanh chóng và chi tiết.

thông báo pháp lý

rail.cc
Peter Freisberg
Hauptstr. 137, 76872 Freckenfeld
Đức
KHÔNG hoàn vé với địa chỉ bưu chính này!

DE Đức: +49 63 40 90 49 010
HK Hồng Kông: +852 81 92 51 00
FI Phần Lan: +358 2 36 19 23 00
SE Thụy Điển: +46 40 666 49 90

2018@rail.cc

International VAT-ID / Umsatzsteuer-ID / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE196332866

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Peter Freisberg, Hauptstr. 137, 76872 Freckenfeld, Đức

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

0. Việc sử dụng trang web rail.cc của Đức phải theo những điều khoản sử dụng ràng buộc pháp lý của Đức.

1. Những người quản trị và điều hành có trách nhiệm duy trì quy định và trật tự trên rail.cc. Bạn sẽ thân thiện với họ và những người dùng khác.

2. Bất cứ hành vi nào vi phạm những quy định này sẽ bị cảnh cáo nghiêm túc, giới hạn sử dụng hoặc lập tức loại khỏi rail.cc

3. Chúng tôi có quyền giám sát hồ sơ cá nhân, hình ảnh và bất kỳ nội dung nào bạn đăng lên web vào mọi lúc mà không cần nêu lý do. Trong trường hợp vi phạm quy định, chúng tôi có thể loại bỏ nội dung khỏi trang web và chấm dứt tài khoản người dùng mà không thông báo.

4. Chúng tôi sẽ hết mình duy trì vận hành trang web để phục vụ và cho phép mọi người truy cập. Tuy nhiên, hiện không có quyền lợi pháp lý dành cho thành viên.

5. Bạn chỉ được phép đăng tải những hình ảnh của chính bạn cũng như của người khác nếu có thể xác nhận mình có quyền phân phối những hình ảnh đó.

6. Bạn không được phép đăng tải những hình ảnh thể hiện nhiều hơn một người, trẻ nhỏ, động vật, người nổi tiếng hoặc hoạt hình...

7. Bạn không đăng tải hình ảnh, bài viết hay tin tức có chứa quảng cáo thương mại, khiêu dâm, nội dung có khả năng trái pháp luật hay kỳ thị, phân biệt chủng tộc, đe dọa và/hoặc nội dung xúc phạm hay bất kỳ tư liệu nào liên quan đến nội dung như thế. Đặc biệt, bạn không được phép dẫn chứng những trang web có chứa nội dung đó bằng cách post hyperlink trên rail.cc. Nếu bạn thấy bên thứ ba đăng nội dung như thế hay nhận nội dung đó từ họ, xin hãy báo cho người quản trị.

8. Bạn đồng ý không quấy rối hoặc xúc phạm các thành viên khác và không đe dọa hoặc xâm phạm quyền lợi của họ, bao gồm cả các quyền riêng tư. Hơn nữa, bạn đồng ý không chặn thông điệp từ các thành viên khác, không hành động thay mặt họ hay vào khu vực cá nhân của họ trên rail.cc nếu họ không cho phép. Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách tác động tiêu cực đến sự khả dụng của những ưu đãi dành cho người khác.

9. Dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào đều cần được kiểm tra virus trước khi đăng hoặc gửi cho người dùng khác. Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ dữ liệu nào của mình có virus, không nên đăng tải hoặc truyền đi.

10. Chúng tôi có quyền để những người điều hành và quản trị giám sát và sửa lỗi những đóng góp không đúng về mặt nội dung trước khi đăng.

11. Toàn bộ tài liệu trên rail.cc là những gì chúng tôi biết chính xác nhất. Tuy nhiên, không bảo đảm tất cả những thông tin cung cấp về loại tàu, lịch trình, phụ phí và các lĩnh vực khác.

Freckenfeld (Đức), 01/01/2016
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Do rail.cc là của Đức, trang này chịu sự ràng buộc pháp lý các điều khoản sử dụng của Đức.

rail.cc độc quyền thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu của Cộng Hòa Liên Bang Đức. Chính sách bảo mật này là để thông báo cho bạn về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sẽ thu thập từ bạn, cách thức lưu trữ và sử dụng dữ liệu này của rail.cc Bạn có thể truy hồi thông tin vào bất cứ lúc nào trên rail.cc.

Sử dụng và phân phối dữ liệu cá nhân cho mục đích thống kê nội bộ.
Vì lý do kỹ thuật, trình duyệt internet của bạn tự động truyền dữ liệu lên server của web khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cùng với các dữ liệu khác, các dữ liệu này bao gồm ngày và giờ truy cập, URL của trang web giới thiệu, file thu hồi, chất lượng dữ liệu truyền, thể loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành cũng như địa chỉ IP của bạn.
Dữ liệu ẩn danh này được lưu trữ tách riêng với mọi dữ liệu cá nhân mà bạn nhập khi sử dụng rail.cc. Không cá nhân nào có thể truy nguyên những dữ liệu này. Dữ liệu được phân tích cho mục đích thống kê và sẽ được xóa ngay sau đó.

Dữ liệu sử dụng
Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân cần thiết để tạo điều kiện cho bạn sử dụng và lập dự toán cho trang web của chúng tôi. Dữ liệu này bao gồm các đặc điểm nhận dạng người dùng, thông tin về thời gian bắt đầu và kết thúc và về phạm vi sử dụng của rail.cc. Với mục đích quảng cáo, nghiên cứu tiếp thị và thiết kế dịch vụ internet theo định hướng người dùng, chúng tôi có thể tạo ra hồ sơ sử dụng những bút hiệu này.
Bạn có quyền phản đối việc sử dụng dữ liệu của mình. Chúng tôi không cho phép liên kết hồ sơ sử dụng với những dữ liệu liên quan đến người mang bút hiệu. Trong những trường hợp cá nhân và theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền phù hợp, dữ liệu (dữ liệu kiểm kê) có thể được chúng tôi chuẩn bị sử dụng nếu cần cho việc truy tố hình sự, ngăn ngừa nguy hiểm, thực hiện những nhiệm vụ pháp lý của các cơ quan bảo vệ hiến pháp hoặc nhiệm vụ phản gián quân sự hay để thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Tập tin cookie
rail.cc lưu trữ những tập tin được gọi là cookie để bạn thuận tiện hơn trong việc ghé trang web của chúng tôi. Bằng việc sử dụng cookie, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng trang web và những ưu tiên được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn.
Bạn có thể ngăn việc lưu cookie trên ổ cứng của mình bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt thích hợp. Nếu bạn không chấp nhận cookie, xin vui lòng lưu ý rằng điều này có thể làm hạn chế chức năng ưu đãi của chúng tôi.

Quyền thông tin
Là người sử dụng rail.cc, bạn có quyền được thông báo về dữ liệu lưu trữ liên quan đến cá nhân hay bút hiệu của mình vào mọi lúc. Thông tin được cung cấp dạng điện tử nếu người dùng yêu cầu.