Rumani bằng Tàu hỏa

Cách đi lại ở Rumani bằng tàu hỏa: thông tin, chuyến, blog và tường thuật du lịch. Trợ giúp mua vé tàu trong diễn đàn của chúng tôi.

România: Tickets for domestic travel with trains of CFR Calatori (Romanian Railways) can be bought locally or online. International tickets are only available locally at train stations.
Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

TÌM GIỜ TÀU CHẠY TẠI ĐÂY

Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.

rail.cc / Deutsche Bahn

CÔNG TY TÀU HỎA

RO România AT Áo

Tickets from Romania to Austria are available from international ticket offices at stations in Romania. However, online tickets from Romanian Railways CFR are not available for international journeys.

You can buy online tickets from Austrian Railways ÖBB, however online tickets from ÖBB have to be printed from ticket machines at stations in Austria!

There is one direct night train from Bucharest (Romania) in direction of Vienna (Austria).

đọc thêm

RO România BG Bulgaria

If you want to travel from Romania to Bulgaria by train, buy your train ticket locally at a train station in Romania. You will find international ticket counters at the train stations of larger cities. There are no online tickets available.

There are two rail connections between Romania and Bulgaria, both cross the Danube on a large bridge: from Giurgiu to Ruse, where the train from Bucharest to Sofia runs and from Calafat to Vidin.

đọc thêm

RO România HU Hungary

Tickets from Romania to Hungary are available from international ticket offices at stations in Romania. There are a number of offers available, inlcuding discounts on regular one-way or return tickets as well as advance saver fares. However, online tickets from Romanian Railways CFR are not available for international journeys.

You can buy online tickets from Hungarian Railways MAV START, however online tickets from MAV START have to be printed from ticket machines at stations in Hungary!

International services run mainly from Bucharest either via Brasov - Sibiu/Sighisoara - Simeria or Craiova - Timisoara to Arad and then via the Curtici/Lököshaza border crossing to Budapest. Additional international express trains run from Brasov - Cluj Napoca - Oradea via the Episcopia Bihor/Biharkeresztes border crossing to Budapest.

đọc thêm

RO România MD Moldova

If you are travelling from Romania to Moldova by train, buy your tickets at a railway station. There are no online tickets available.

From Bucharest there is a direct night train via Iasi to Chisinau. Additionally there are local trains from Iasi across the border to Ungheni with connections to Chisinau.

đọc thêm

RO România RS Serbia

If you want to travel from Romania to Serbia by train, the only connection is from Timisoara to Vrsac where two daily trains run. There are connecting trains from many destinations in Romania to Timisoara, including Brasov, Cluj and Bucharest and from Vrsac to Belgrade

Special offers are available for the trip from Timisoara to Belgrade. Buy it locally at a station in Romania. To get to Timisoara you can buy an online ticket from CFR (Romanian Railways) or buy a through ticket from your departure station to your destination in Serbia at a railway station.

đọc thêm

RO România TR Thổ Nhĩ Kỳ

If you want to travel from Romania to Turkey by train, buy your train ticket locally at a train station in Romania. There are no online tickets available.

The only direct rail connection between the two countries (via Bulgaria) is the line via the Svilengrad/Kapikule border crossing to Istanbul. Currently the night train from Bucharest and Sofia to Istanbul is the only service across the border.

đọc thêm

RO România UA Ukraina

If you want to travel from Romania to Ukraine, buy your ticket locally at a station in Romania. There are no online tickets for international journeys available.

Currently, the only border crossing with international trains between Romania and Ukraine is between Suceava and Vadul Siret. There are two daily trains, one of which runs from Bucharest to Vadul Siret. At Vadul Siret there are gauge changing facilites and a night train from Bucharest to Kyiv runs here once weekly. You also have local trains connecting from Vadul Siret to Chernivtsi.

Another option to travel between the two countries is the border crossing between Sighetu Marmatiei and Solotvino. There are night trains from Timisoara and Bucharest to Sighetu, from where you can walk across the border to Solotvino in Ukraine. From there you can take the night train to Lviv or local trains towards Batovo, or travel by bus to Rakhiv from where you can also continue by train.

đọc thêm