Phần Lan bằng Tàu hỏa

Cách đi lại ở Phần Lan bằng tàu hỏa: thông tin, chuyến, blog và tường thuật du lịch. Trợ giúp mua vé tàu trong diễn đàn của chúng tôi.

Phần Lan: To travel in Finland by train, buy your train ticket via the given booking links. There you find exact schedules and ticket prices. Booking in advance will give you the best fares. Tickets for long distance trains include seat reservations. Good to know: Finish railways VR offer an excellent night train service which is recommended to travel the country from south (Helsinki, Turku, Tampere) to the north (Rovaniemi, Lapland).
Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

TÌM GIỜ TÀU CHẠY TẠI ĐÂY

Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.

rail.cc / Deutsche Bahn

CÔNG TY TÀU HỎA

FI Phần Lan EE Estonia

If you want to travel from Finland to Estonia, you have to include a ferry on the route from Helsinki (Finland) to Tallinn (Estonia). Daily ferry connections are available which take about two to three hours.

đọc thêm

FI Phần Lan IN Ấn Độ

To travel from Finland to India, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

đọc thêm

FI Phần Lan RU Nga

To travel by train from Finland to Russia, you have several direct day trains from Helsinki to Saint Petersburg. And one direct night train from Helsinki to Moscow. Book your train ticket via one of the given booking links.

đọc thêm

FI Phần Lan SE Thụy Điển

To travel from Finland to Sweden, you have two main routes. In the South by ferry from Helsinki or Turku to Stockholm. In the North by bus from Kemi (Finland) to Lulea (Sweden). There are good train connections available to Helsinki, Kemi, Turku (Finland) and from Stockholm, Lulea (Sweden) onwards.
Don't miss the excellent night trains in both countries.

đọc thêm