Phà Interrail

PHÀ INTERRAIL

Danh sách phà bao gồm trong Interrail, cùng với những chuyến phà bổ sung hữu ích. Nơi đặt vé và phí phải trả thêm.

Interrail + Plus

PLUS

Mua thẻ Interrail chính thức tại shop đối tác rail.cc/interrail.eu. Tài khoản PLUS miễn phí trên rail.cc. Dịch vụ, mức giá và điều kiện giống như ở shop chính thức. Bằng cách mua vé, bạn hỗ trợ tất cả các thông tin miễn phí trên rail.cc. Xin cám ơn!

Interrail   MUA TẠI ĐÂY