Luxembourg bằng Tàu hỏa

Cách đi lại ở Luxembourg bằng tàu hỏa: thông tin, chuyến, blog và tường thuật du lịch. Trợ giúp mua vé tàu trong diễn đàn của chúng tôi.

Luxembourg: To travel by train in Luxembourg , buy your ticket locally at a train station. Online tickets are available only for international travels to neighbouring countries.

TÌM GIỜ TÀU CHẠY TẠI ĐÂY

Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.

rail.cc / Deutsche Bahn

CÔNG TY TÀU HỎA

LU Luxembourg BE Bỉ

Buy your train tickets directly from Belgian Railways (SNCB/NMBS) via our buying link.

đọc thêm

LU Luxembourg DE Đức

To travel from Luxembourg to Germany by train, buy a special price ticket of German Railways Deutsche Bahn via the given booking link.

đọc thêm

LU Luxembourg FR Pháp

If you want to travel by train from Luxembourg toFrance , either use a TGV high-speed-train or local trains.
Buy your ticket via the given booking links, where you will also find exact schedules.

đọc thêm

LU Luxembourg MC Monaco

To travel by train from Luxembourg to Monaco you usually have a change of train in Paris or Lyon and in Nice. To avoid a change of station in Paris, we recommend a connection via Lyon. Find schedules and ticket prices via the given booking links.

đọc thêm