LIÊN HỆ

LIÊN HỆ | RAILCC

Cách liên hệ railcc. LƯU Ý: chúng tôi không hỗ trợ đặt vé hoặc trả lời câu hỏi về du lịch đường sắt qua email cá nhân. Vui lòng dùng diễn đàn thân thiện!

TÔI CÓ MỘT CÂU HỎI

Chúng tôi KHÔNG trả lời những câu hỏi về du lịch và vé qua mail cá nhân hay điện thoại. Không có ngoại lệ! Vì sao? Vì bất khả thi! Chúng tôi là một dự án cá nhân do một số bằng hữu thực hiện và không phải là công ty. Thay vào đó chúng tôi cung cấp diễn đàn lớn và thân thiện, nơi câu hỏi của bạn luôn được trả lời nhanh chóng và chi tiết.

Email: 2019@rail.cc

HELP

Bạn vẫn còn thắc mắc và cần hỗ trợ? Đừng ngần ngại hỏi trong diễn đàn thân thiện của chúng tôi, nơi bạn luôn được trợ giúp tận tình.

DIỄN ĐÀN