SLOVENIA

SLOVENIA | DIỄN ĐÀN DU LỊCH BẰNG TÀU | RAILCC

Diễn đàn du lịch đường sắt Slovenia . Trợ giúp và thông tin cho bạn về chuyến đi bằng tàu ở Slovenia.

Train from Ljubljana to Zagreb
UK    4    459

Pete / 09-08-2017 - 08:57
Ljubliana to Bled by bus
UK    2    1483

Bernie83 / 31-05-2016 - 12:37
Train from Ljubljana to Budapest
UK    1    1176

Pete / 10-08-2015 - 09:10
Bled - (Milan) Bergamo Airport
UK    9    1231

Flo / 29-06-2015 - 15:13
LJUBLJANA - MÜNCHEN - Zug
DE    0    10340

Pete / 19-04-2015 - 13:14
LJUBLJANA - ZAGREB - Zug
DE    0    11928

Pete / 19-04-2015 - 13:13
LJUBLJANA - WIEN - Zug
DE    0    10322

Pete / 19-04-2015 - 13:13
LJUBLJANA - RIJEKA - Zug
DE    0    9407

Pete / 19-04-2015 - 13:13
LJUBLJANA - BELGRAD - Zug
DE    0    7242

Pete / 19-04-2015 - 13:13
LJUBLJANA - VENEDIG - Zug
DE    0    10912

Pete / 19-04-2015 - 13:12
LJUBLJANA - BUDAPEST - Zug
DE    0    5515

Pete / 19-04-2015 - 13:12
SLOWENIEN: Zug-Verbindungen
DE    0    13260

Pete / 18-04-2015 - 12:13
LJUBLJANA - PRAGUE | night train
UK    10    19251

Pete / 17-04-2015 - 13:15
LJUBLJANA - PRAGUE - train
UK    0    1759

Pete / 17-04-2015 - 13:15
Lake Bled to Salzburg by train
UK    2    4107

irishrachel / 01-04-2015 - 18:30
LJUBLJANA - MUNICH - train
UK    0    15863

Pete / 22-10-2014 - 21:03
LJUBLJANA - VENICE - train
UK    0    20682

Pete / 22-10-2014 - 21:02
LJUBLJANA - BELGRADE - train
UK    0    8252

Pete / 22-10-2014 - 21:02
LJUBLJANA - RIJEKA - train
UK    0    21214

Pete / 22-10-2014 - 21:01
LJUBLJANA - VIENNA - train
UK    0    17344

Pete / 22-10-2014 - 21:01
LJUBLJANA - ZAGREB - train
UK    0    16113

Pete / 22-10-2014 - 21:00
SLOVENIA: train connections
UK    0    16403

Pete / 22-10-2014 - 20:59
Belgrade (Lesce Bled) to Zurich night train reservatio
UK    3    3619

Flo / 29-04-2014 - 00:06
Accommodation in Ljubljana
UK    3    2542

Pete / 15-01-2014 - 20:14
Piran - Zagreb
UK    0    4501

irishgals / 07-08-2013 - 00:34
LJUBLJANA - BUDAPEST - train
UK    4    7928

Flo / 29-07-2013 - 19:29
Jesenice - Bled: after 20:00 h
UK    4    3455

Flo / 03-06-2013 - 22:06
Ljubljana to Belgrade: train price and times
UK    1    5075

Flo / 05-03-2013 - 01:24
Ljubljana - Plitvice Lakes - Budapest
UK    1    5077

nltrainer / 11-02-2013 - 08:58
Slovenian Coast to Venice
UK    2    5225

Pete / 04-02-2013 - 18:58
1   2