BỒ ĐÀO NHA

BỒ ĐÀO NHA | DIỄN ĐÀN DU LỊCH BẰNG TÀU | RAILCC

Diễn đàn du lịch đường sắt Bồ Đào Nha . Trợ giúp và thông tin cho bạn về chuyến đi bằng tàu ở Bồ Đào Nha.

Entroncamento: parking car at station
UK    4    371

Flo / 14-05-2017 - 12:09
Faro to Lagos Train Ticket Price
UK    3    557

Flo / 25-04-2017 - 10:24
Lisbon-Ourense: how much luggage allowed ?
UK    3    474

Flo / 29-03-2017 - 11:06
Coimbra B Station
UK    3    714

Flo / 26-03-2017 - 16:22
LISSABON - PARIS - Zug
DE    12    14958

Flo / 24-03-2017 - 10:31
LISSABON - MADRID - Zug
DE    8    18821

Flo / 10-12-2016 - 14:32
Interrail: Lisbon - Madrid Trenhotel
UK    2    1096

interailer / 14-07-2015 - 16:39
LISSABON - LONDON - Zug
DE    0    1963

Pete / 19-04-2015 - 11:24
PORTO - MADRID - Zug
DE    0    9111

Pete / 19-04-2015 - 11:23
LISSABON - SEVILLA - Zug
DE    0    9367

Pete / 19-04-2015 - 11:22
LISSABON - FARO - Zug
DE    0    19709

Pete / 19-04-2015 - 11:21
LISSABON - PORTO - Zug
DE    0    16805

Pete / 19-04-2015 - 11:21
PORTO - FARO - Zug
DE    0    8769

Pete / 19-04-2015 - 11:20
PORTUGAL: Zug-Verbindungen
DE    0    13049

Pete / 18-04-2015 - 12:07
LISBON - LONDON - train
UK    0    12289

Pete / 13-04-2015 - 21:55
LISBON - PARIS - train
UK    0    30102

Pete / 13-04-2015 - 21:52
LISBON - MADRID - train
UK    0    19921

Pete / 13-04-2015 - 21:49
PORTO - MADRID - train
UK    0    14201

Pete / 13-04-2015 - 21:43
LISBON - SEVILLE - train
UK    0    20401

Pete / 13-04-2015 - 21:41
PORTO - FARO - train
UK    0    14878

Pete / 13-04-2015 - 21:32
LISBON - PORTO - train
UK    0    15343

Pete / 13-04-2015 - 21:30
LISBON - FARO - train
UK    0    13604

Pete / 13-04-2015 - 21:28
PORTUGAL: train connections
UK    0    19244

Pete / 13-04-2015 - 14:05
LISBON - PARIS - train - Sud-Express
UK    0    86212

Pete / 03-02-2015 - 13:13
Porto - Lissabon - Faro mit dem Zug
DE    3    2831

Basti / 30-12-2014 - 21:28
Lisbon to Irun: train ticket anormal price ?
DE    3    992

Flo / 28-12-2014 - 21:24
PORTUGAL (Algarve) - SOUTH of SPAIN | train / bus
UK    0    8351

Pete / 22-10-2014 - 21:42
Von Portugal nach Andalusien
DE    4    1625

Flo / 11-09-2014 - 13:30
Beaches in Lisbon + How To Get There
UK    3    1625

Loiseau / 29-07-2014 - 20:22
Vigo - Porto Zug: kostenlose Interrail Reservierung
DE    14    1869

nltrainer / 29-07-2014 - 12:49
1   2   3