BỒ ĐÀO NHA

BỒ ĐÀO NHA | DIỄN ĐÀN DU LỊCH BẰNG TÀU | RAILCC

Diễn đàn du lịch đường sắt Bồ Đào Nha . Trợ giúp và thông tin cho bạn về chuyến đi bằng tàu ở Bồ Đào Nha.

Lisbon-Ourense: how much luggage allowed ?
UK    3    148

Flo / 29-03-2017 - 09:06
Coimbra B Station
UK    3    449

Flo / 26-03-2017 - 14:22
LISSABON - PARIS - Zug
DE    12    14642

Flo / 24-03-2017 - 09:31
LISSABON - MADRID - Zug
DE    8    18333

Flo / 10-12-2016 - 13:32
Interrail: Lisbon - Madrid Trenhotel
UK    2    865

interailer / 14-07-2015 - 14:39
LISSABON - LONDON - Zug
DE    0    1850

Pete / 19-04-2015 - 09:24
PORTO - MADRID - Zug
DE    0    8895

Pete / 19-04-2015 - 09:23
LISSABON - SEVILLA - Zug
DE    0    9158

Pete / 19-04-2015 - 09:22
LISSABON - FARO - Zug
DE    0    19198

Pete / 19-04-2015 - 09:21
LISSABON - PORTO - Zug
DE    0    16429

Pete / 19-04-2015 - 09:21
PORTO - FARO - Zug
DE    0    8636

Pete / 19-04-2015 - 09:20
PORTUGAL: Zug-Verbindungen
DE    0    12819

Pete / 18-04-2015 - 10:07
LISBON - LONDON - train
UK    0    11934

Pete / 13-04-2015 - 19:55
LISBON - PARIS - train
UK    0    29891

Pete / 13-04-2015 - 19:52
LISBON - MADRID - train
UK    0    19747

Pete / 13-04-2015 - 19:49
PORTO - MADRID - train
UK    0    14085

Pete / 13-04-2015 - 19:43
LISBON - SEVILLE - train
UK    0    20052

Pete / 13-04-2015 - 19:41
PORTO - FARO - train
UK    0    14563

Pete / 13-04-2015 - 19:32
LISBON - PORTO - train
UK    0    15053

Pete / 13-04-2015 - 19:30
LISBON - FARO - train
UK    0    13362

Pete / 13-04-2015 - 19:28
PORTUGAL: train connections
UK    0    19051

Pete / 13-04-2015 - 12:05
LISBON - PARIS - train - Sud-Express
UK    0    84640

Pete / 03-02-2015 - 12:13
Porto - Lissabon - Faro mit dem Zug
DE    3    2618

Basti / 30-12-2014 - 20:28
Lisbon to Irun: train ticket anormal price ?
DE    3    864

Flo / 28-12-2014 - 20:24
PORTUGAL (Algarve) - SOUTH of SPAIN | train / bus
UK    0    8044

Pete / 22-10-2014 - 19:42
Von Portugal nach Andalusien
DE    4    1533

Flo / 11-09-2014 - 11:30
Beaches in Lisbon + How To Get There
UK    3    1505

Loiseau / 29-07-2014 - 18:22
Vigo - Porto Zug: kostenlose Interrail Reservierung
DE    14    1782

nltrainer / 29-07-2014 - 10:49
Lissabon - Lagos
DE    5    1500

Flo / 25-06-2014 - 21:44
Interrail 15 Days Global Pass: Portugal - Morocco - Sp
UK    2    1807

Flo / 17-06-2014 - 10:54
1   2   3