BỒ ĐÀO NHA

BỒ ĐÀO NHA | DIỄN ĐÀN DU LỊCH BẰNG TÀU | RAILCC

Diễn đàn du lịch đường sắt Bồ Đào Nha . Trợ giúp và thông tin cho bạn về chuyến đi bằng tàu ở Bồ Đào Nha.

Porto to Vigo
UK    2    350

Flo / 22-07-2017 - 14:37
Coimbra- Bilbao
DE    6    212

Flo / 20-07-2017 - 14:41
LISSABON - PARIS - Zug
DE    14    15691

Fibkl83 / 11-07-2017 - 22:11
Reserva desde Faro a Lisboa
ES    2    333

Flo / 21-06-2017 - 22:39
Luggage dropping point in Tomar or Aveiro
UK    2    512

Flo / 11-06-2017 - 11:33
لیسبون تا مادرید - مسافت-و-زمان
IR    2    428

Pete / 09-06-2017 - 13:04
Madri para Mangualde
PT    2    353

Flo / 30-05-2017 - 12:38
Tickets from Lagos to Lisbon
UK    2    529

Flo / 29-05-2017 - 10:47
Entroncamento: parking car at station
UK    4    594

Flo / 14-05-2017 - 12:09
Faro to Lagos Train Ticket Price
UK    3    781

Flo / 25-04-2017 - 10:24
Lisbon-Ourense: how much luggage allowed ?
UK    3    643

Flo / 29-03-2017 - 11:06
Coimbra B Station
UK    3    947

Flo / 26-03-2017 - 16:22
LISSABON - MADRID - Zug
DE    8    19465

Flo / 10-12-2016 - 14:32
Interrail: Lisbon - Madrid Trenhotel
UK    2    1361

interailer / 14-07-2015 - 16:39
LISSABON - LONDON - Zug
DE    0    2103

Pete / 19-04-2015 - 11:24
PORTO - MADRID - Zug
DE    0    9450

Pete / 19-04-2015 - 11:23
LISSABON - SEVILLA - Zug
DE    0    9707

Pete / 19-04-2015 - 11:22
LISSABON - FARO - Zug
DE    0    20279

Pete / 19-04-2015 - 11:21
LISSABON - PORTO - Zug
DE    0    17424

Pete / 19-04-2015 - 11:21
PORTO - FARO - Zug
DE    0    8985

Pete / 19-04-2015 - 11:20
PORTUGAL: Zug-Verbindungen
DE    0    13281

Pete / 18-04-2015 - 12:07
LISBON - LONDON - train
UK    0    12731

Pete / 13-04-2015 - 21:55
LISBON - PARIS - train
UK    0    30477

Pete / 13-04-2015 - 21:52
LISBON - MADRID - train
UK    0    20136

Pete / 13-04-2015 - 21:49
PORTO - MADRID - train
UK    0    14351

Pete / 13-04-2015 - 21:43
LISBON - SEVILLE - train
UK    0    20882

Pete / 13-04-2015 - 21:41
PORTO - FARO - train
UK    0    15300

Pete / 13-04-2015 - 21:32
LISBON - PORTO - train
UK    0    15706

Pete / 13-04-2015 - 21:30
LISBON - FARO - train
UK    0    14002

Pete / 13-04-2015 - 21:28
PORTUGAL: train connections
UK    0    19448

Pete / 13-04-2015 - 14:05
1   2   3