ĐAN MẠCH

ĐAN MẠCH | DIỄN ĐÀN DU LỊCH BẰNG TÀU | RAILCC

Diễn đàn du lịch đường sắt Đan Mạch . Trợ giúp và thông tin cho bạn về chuyến đi bằng tàu ở Đan Mạch.

Booking train tickets Sønderborg-Copenhagen
UK    2    317

Pete / 10-05-2017 - 16:44
Copenhagen to Sønderborg by Train
UK    2    447

Flo / 09-05-2017 - 17:34
Help with trains between Hamburg and Copenhagen
UK    4    623

Flo / 22-04-2017 - 23:00
COPENHAGEN - MUNICH - train
UK    1    9945

Pete / 02-12-2016 - 13:38
KOPENHAGEN - PRAG - Zug
DE    1    6586

Pete / 02-12-2016 - 13:24
COPENHAGEN - OSLO - train
UK    1    11422

Pete / 01-12-2016 - 16:17
Interrail: S-Bahn in Kopenhagen
DE    4    1247

Flo / 15-08-2016 - 15:36
KOPENHAGEN - MÜNCHEN - Zug
DE    3    7648

Flo / 29-02-2016 - 20:42
Train ticketing system Denmark
UK    5    885

Wouter / 15-02-2016 - 20:58
Aarhus - Hamburg
DE    10    699

Flo / 02-06-2015 - 14:39
KOPENHAGEN - AMSTERDAM - Zug
DE    0    13897

Pete / 18-04-2015 - 09:19
KOPENHAGEN - LONDON - Zug
DE    0    5911

Pete / 18-04-2015 - 09:18
KOPENHAGEN - HAMBURG - Zug
DE    0    18881

Pete / 18-04-2015 - 09:17
KOPENHAGEN - ZÜRICH - Zug
DE    0    10243

Pete / 18-04-2015 - 09:16
KOPENHAGEN - BERLIN - Zug
DE    0    11971

Pete / 18-04-2015 - 09:15
KOPENHAGEN - BASEL - Zug
DE    0    5898

Pete / 18-04-2015 - 09:14
KOPENHAGEN - OSLO - Zug
DE    0    11683

Pete / 18-04-2015 - 09:13
KOPENHAGEN - PARIS - Zug
DE    0    8517

Pete / 18-04-2015 - 09:12
KOPENHAGEN - STOCKHOLM - Zug
DE    0    23320

Pete / 18-04-2015 - 09:11
DÄNEMARK: Zug-Verbindungen
DE    0    14528

Pete / 18-04-2015 - 08:56
COPENHAGEN - PARIS - train
UK    0    52848

Pete / 13-04-2015 - 17:14
COPENHAGEN - BASEL - train
UK    0    7380

Pete / 13-04-2015 - 16:23
COPENHAGEN - LONDON - train
UK    0    9367

Pete / 13-04-2015 - 16:21
COPENHAGEN - ZURICH - train
UK    0    16519

Pete / 13-04-2015 - 16:19
COPENHAGEN - PRAGUE - train
UK    0    10804

Pete / 13-04-2015 - 16:17
COPENHAGEN - AMSTERDAM - train
UK    0    8892

Pete / 13-04-2015 - 16:16
COPENHAGEN - HAMBURG - train
UK    0    27544

Pete / 13-04-2015 - 16:14
COPENHAGEN - STOCKHOLM - train
UK    0    12205

Pete / 02-03-2015 - 15:28
COPENHAGEN - BERLIN - train
UK    0    44748

Pete / 02-03-2015 - 15:25
DENMARK: train connections
UK    0    16135

Pete / 14-12-2014 - 19:52
1   2   3