BULGARIA

BULGARIA | DIỄN ĐÀN DU LỊCH BẰNG TÀU | RAILCC

Diễn đàn du lịch đường sắt Bulgaria . Trợ giúp và thông tin cho bạn về chuyến đi bằng tàu ở Bulgaria.

Sofia to Varna travel time
UK    2    186

Pete / 20-12-2017 - 06:40
Burgas to Bucharest
UK    3    339

yogimax / 22-08-2017 - 19:58
Nitgh train from Sofia to Istanbul
UK    4    734

Flo / 18-07-2017 - 10:51
Sofia (Bulgaria) - Cluj-Napoca (Romania)
UK    2    836

Flo / 31-05-2017 - 10:39
Zug Sofia-Burgas bzw. Burgas-Sofia
DE    45    4837

maisonamphora / 20-05-2016 - 00:48
SOFIA - BUKAREST - Zug
DE    6    10112

Flo / 12-05-2016 - 16:45
SOFIA to BUDAPEST via SERBIA
UK    13    3669

Flo / 22-09-2015 - 15:34
SOFIA - ISTANBUL - Zug
DE    2    16896

Flo / 22-07-2015 - 18:55
Interrail: couchette reservations: Sofia-Istanbul
UK    1    1386

Flo / 06-06-2015 - 12:42
SOFIA - BUCHAREST - train
UK    19    21905

Flo / 22-04-2015 - 09:49
SOFIA - THESSALONIKI - Zug
DE    0    1459

Pete / 18-04-2015 - 14:38
SOFIA - ATHEN - Zug
DE    0    1529

Pete / 18-04-2015 - 14:37
VARNA - ISTANBUL - Zug
DE    0    7542

Pete / 18-04-2015 - 14:34
SOFIA - BELGRAD - Zug
DE    0    10000

Pete / 18-04-2015 - 14:33
SOFIA - WIEN - Zug
DE    0    7479

Pete / 18-04-2015 - 14:31
SOFIA - PRAG - Zug
DE    0    6066

Pete / 18-04-2015 - 14:30
SOFIA - MOSKAU - Zug
DE    0    16684

Pete / 18-04-2015 - 14:27
BULGARIEN: Zug-Verbindungen
DE    0    13853

Pete / 18-04-2015 - 08:55
SOFIA - BELGRADE - train
UK    0    25634

Pete / 17-04-2015 - 20:49
SOFIA - THESSALONIKI - train
UK    0    13312

Pete / 17-04-2015 - 20:47
SOFIA - PRAGUE - train
UK    0    10456

Pete / 17-04-2015 - 20:43
SOFIA - MOSCOW - train
UK    0    22902

Pete / 17-04-2015 - 20:42
SOFIA - ISTANBUL - train
UK    0    28227

Pete / 17-04-2015 - 20:41
SOFIA - VIENNA - train
UK    0    11734

Pete / 17-04-2015 - 20:39
VARNA - ISTANBUL - train
UK    0    9982

Pete / 17-04-2015 - 20:38
BELGRADE (Beograd) - SOFIA - ISTANBUL | BALKAN EXPRESS
UK    0    19419

Pete / 17-04-2015 - 20:37
SOFIA - ATHENS | night train
UK    0    31338

Pete / 17-04-2015 - 20:27
BULGARIA: train connections
UK    0    14001

Pete / 13-04-2015 - 09:50
Nachtzug Burgas nach Budapest
DE    29    2312

Flo / 13-09-2014 - 15:14
From Veliko Tarnovo to Bucharest: train ticket prices
UK    1    2610

Flo / 27-08-2014 - 14:55
1   2