BỈ

BỈ | DIỄN ĐÀN DU LỊCH BẰNG TÀU | RAILCC

Diễn đàn du lịch đường sắt Bỉ . Trợ giúp và thông tin cho bạn về chuyến đi bằng tàu ở Bỉ.

From Bruges to Charleroi in Belgium
UK    2    300

Flo / 22-08-2017 - 15:29
Cobro Duplicado Belgianrail
ES    4    708

Flo / 19-04-2017 - 12:13
BRÜSSEL - AMSTERDAM - Zug
DE    1    11300

Pete / 22-11-2016 - 20:33
BRUSSELS - PARIS - train
UK    1    14824

Pete / 22-11-2016 - 20:29
BRÜSSEL - KÖLN - Zug
DE    1    21493

Pete / 22-11-2016 - 20:26
Belgium to Amsterdram - break of journey
UK    4    1070

Flo / 28-09-2016 - 23:02
Interrail Thalys reservation Brussels to Paris - ACPRa
UK    5    1744

Dylanii / 25-06-2015 - 10:26
Belgium: summer ticket for youth EUR 25
UK    0    1239

ntrain / 18-06-2015 - 13:39
BRÜSSEL - MÜNCHEN - Zug
DE    0    8373

Pete / 18-04-2015 - 14:04
BRÜSSEL - BERLIN - Zug
DE    0    7341

Pete / 18-04-2015 - 14:02
BRÜSSEL - LUXEMBURG - Zug
DE    0    10993

Pete / 18-04-2015 - 13:52
BRÜGGE - AMSTERDAM - Zug
DE    0    11746

Pete / 18-04-2015 - 13:51
BRÜSSEL - BUDAPEST - Zug
DE    0    6676

Pete / 18-04-2015 - 13:37
BRÜSSEL - BASEL - ZÜRICH - Zug
DE    0    9010

Pete / 18-04-2015 - 13:36
BRÜSSEL - PRAG - Zug
DE    0    9783

Pete / 18-04-2015 - 13:34
BRÜSSEL - BRÜGGE - Zug
DE    0    17589

Pete / 18-04-2015 - 13:33
BRÜSSEL - LONDON - Zug
DE    0    12758

Pete / 18-04-2015 - 13:31
BRÜSSEL - ISTANBUL - Zug
DE    0    4788

Pete / 18-04-2015 - 13:28
BRÜSSEL - BARCELONA - Zug
DE    0    9194

Pete / 18-04-2015 - 13:24
BELGIEN: Zug-Verbindungen
DE    0    14806

Pete / 18-04-2015 - 08:52
BRUSSELS - AMSTERDAM - train
UK    0    12168

Pete / 13-04-2015 - 22:47
BRUSSELS - BERLIN - train
UK    1    13173

Pete / 13-04-2015 - 22:45
BRÜSSEL - PARIS - Zug
DE    0    14397

Pete / 31-03-2015 - 09:03
BRUSSELS - PRAGUE - train
UK    0    22867

Pete / 05-02-2015 - 11:12
Brussels South Charleroi Airport - Bruges
UK    3    2080

Flo / 13-11-2014 - 14:34
BRUSSELS - COLOGNE - train
UK    0    9869

Pete / 12-11-2014 - 20:51
BRUSSELS - BRUGES - train
UK    0    9017

Pete / 12-11-2014 - 20:50
BRUGES - AMSTERDAM - train
UK    0    21122

Pete / 12-11-2014 - 20:46
BRUSSELS - BUDAPEST - train
UK    0    14541

Pete / 12-11-2014 - 20:37
BRUSSELS - LUXEMBOURG - train
UK    0    12479

Pete / 12-11-2014 - 20:35
1   2   3