ALBANIA

ALBANIA | DIỄN ĐÀN DU LỊCH BẰNG TÀU | RAILCC

Diễn đàn du lịch đường sắt Albania . Trợ giúp và thông tin cho bạn về chuyến đi bằng tàu ở Albania.

Budva - Tirana - Durrës - Bari
UK    2    457

Flo / 03-01-2018 - 21:35
Tirana to Durres train ticket
UK    6    565

Flo / 15-12-2017 - 13:44
Anyone been to Albania?
UK    2    2253

Pete / 12-12-2015 - 10:43
(in)Direct connections to Pristina / Tirana?
UK    6    11658

UKGlobetrotter / 28-08-2011 - 23:03
Albania: pass trough
UK    5    5478

gasparzinho / 13-07-2011 - 17:04
Albania: experiences, tips, must sees
UK    3    3649

UKGlobetrotter / 03-05-2011 - 11:17