ĐI TÀU ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

ĐI TÀU ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT | RAILCC

Thông tin về đi tàu đối với người khuyết tật, giảm vận động. Những nước dễ dàng đi lại bằng tàu đối với người khuyết tật. Mang xe lăn lên tàu.

Cập nhật của rail.cc: chúng tôi đã chuyển sang phiên bản mới. Do đó nội dung này bị hạn chế hoặc hiện không có. Xin hãy kiên nhẫn.