Đặt chỗ tàu Interrail

ĐẶT CHỖ TÀU INTERRAIL ROMÂNIA

Cách mua phiếu đặt chỗ Interrail đối với tàu ở România. Thông tin về các loại tàu miễn phí và tàu bắt buộc đặt chỗ.

Interrail + Plus

PLUS

Mua thẻ Interrail chính thức tại shop đối tác rail.cc/interrail.eu. Tài khoản PLUS miễn phí trên rail.cc. Dịch vụ, mức giá và điều kiện giống như ở shop chính thức. Bằng cách mua vé, bạn hỗ trợ tất cả các thông tin miễn phí trên rail.cc. Xin cám ơn!

Interrail   MUA TẠI ĐÂY

InterCity / IC

Căile Ferate Române (CFR)

3€ Reservation in international traffic

yêu cầu đặt chỗ

hạng 2: 0,75/3

hạng 1: 0,75/3

InterCity Night / ICN

Căile Ferate Române (CFR)

The detailed prices for sleepers and couchettes can be found for each train in the night train section.

yêu cầu đặt chỗ

hạng 2: EUR 1

hạng 1: EUR 1

InterRegio / IR

Căile Ferate Române (CFR)

yêu cầu đặt chỗ

hạng 2: 0,75

hạng 1: 0,75

Regio / R

Căile Ferate Române (CFR)

miễn phí: không phụ phí

Regio Express / RE

Căile Ferate Române (CFR)

có thể đặt chỗ nhưng không yêu cầu

hạng 2: EUR 1

hạng 1: EUR 1

RO  Interrail ở România

Cách đi du lịch bằng Interrail ở România. Tổng quan và thông tin về những tuyến đường ở România, loại tàu, tàu đêm và đặt chỗ Interrail.

+
HELP

Bạn vẫn còn thắc mắc và cần hỗ trợ? Đừng ngần ngại hỏi trong diễn đàn thân thiện của chúng tôi, nơi bạn luôn được trợ giúp tận tình.

DIỄN ĐÀN