INTERCITY (IC)
ĐẶT CHỖ TÀU EURAIL

Ferrovie dello stato (TRENITALIA)

Eurail và InterCity (IC). Cách mua phiếu đặt chỗ hoặc đi miễn phí. Thông tin, hình ảnh và video về tàu.

IT

Intercity trains are express trains complementing the offer of the higher-quality "Le Frecce" trains (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca). The trains mainly operate on the coastal lines to from Milan and Turin down to the very south of Italy (running to Rome and beyond to Naples, Reggio die Calabria and Sicily as well as to Ancona, Bari and Lecce) and from Rome to Venice, Udine and Trieste.

Trains consist of refurbished conventional carriages, running up to 200 km/h. All trains are air-conditioned, have power sockets and offer 2nd and 1st class seats (some trains only have 2nd class seats). In 1st class you will comfortable seats with lots of space either in six-seat compartments or in open-plan carriages with three seats per row (2+1 seats). In 2nd class, most carriages are six-seat compartment cars, however on most trains one carriage is an open-plan carriages with four seats per row (2+2 seats) and facilites for the disabled.

EURAIL
IC dont require a reservation when travelling with Interrail or Eurail but other regular tickets are always sold including a reservation. That's why it is advisable to get a reservation (EUR 3) anyway, especially for longer distances.   Milano - Genova - Ventimiglia | Venezia - Bologna - Firenze - Roma | Roma - Napoli - Reggio/Palermo/Siracusa | Milano - Genova - Pisa - Roma | Milano - Bologna - Ancona - Bari

có thể đặt chỗ nhưng không yêu cầu

hạng 2: EUR 3

hạng 1: EUR 3

Eurail InterCity IC - Ferrovie dello stato TRENITALIAFlo Flo
Eurail InterCity IC - Ferrovie dello stato TRENITALIAFlo Flo
Eurail InterCity IC - Ferrovie dello stato TRENITALIAFlo Flo
Eurail InterCity IC - Ferrovie dello stato TRENITALIAFlo Flo
Eurail InterCity IC - Ferrovie dello stato TRENITALIAFlo Flo
Eurail InterCity IC - Ferrovie dello stato TRENITALIAFlo Flo
Eurail InterCity IC - Ferrovie dello stato TRENITALIAFlo Flo
Eurail
Mua thẻ Eurail chính thức qua link đối tác rail.cc/eurail.com. Tài khoản PLUS miễn phí trên rail.cc. Bằng cách mua vé, bạn hỗ trợ tất cả các thông tin miễn phí trên rail.cc. Xin cám ơn!

Eurail   MUA TẠI ĐÂY
HELP

Bạn vẫn còn thắc mắc và cần hỗ trợ? Đừng ngần ngại hỏi trong diễn đàn thân thiện của chúng tôi, nơi bạn luôn được trợ giúp tận tình.

DIỄN ĐÀN
IT  Eurail ở Ý

Cách đi du lịch bằng Eurail ở Ý. Tổng quan và thông tin về những tuyến đường ở Ý, loại tàu, tàu đêm và đặt chỗ Eurail.

+