INTERCITY (IC)
ĐẶT CHỖ TÀU EURAIL

Nederlandse Spoorwegen (NS)

Eurail và InterCity (IC). Cách mua phiếu đặt chỗ hoặc đi miễn phí. Thông tin, hình ảnh và video về tàu.

NL

Intercity trains of NS (Dutch Railways) are the backbone of Dutch long-distance travel. They operate on all important lines, usually running at least every 30 minutes. On the important lines between Amsterdam, Rotterdam, Utrecht and Den Haag frequencies are usually every 15 minutes. IC trains can consist of different kind of multiple units, most common are the double-deck "VIRM" units. Trains are air-conditioned and offer both 2nd and 1st class seats. Wifi is available on most trains. On some peak time departures snacks and drinks are sold by a minibar service.

   Rotterdam - Utrecht - Amersfoort - Leeuwarden/Groningen/Enschede | Alkmaar - Amsterdam - Utrecht - Eindhoven - Maastricht/Heerlen | Den Haag - Rotterdam - Eindhoven

miễn phí: không phụ phí

Eurail + Plus

PLUS

Mua thẻ Eurail chính thức qua link đối tác rail.cc/eurail.com. Tài khoản PLUS miễn phí trên rail.cc. Bằng cách mua vé, bạn hỗ trợ tất cả các thông tin miễn phí trên rail.cc. Xin cám ơn!

Eurail   MUA TẠI ĐÂY
HELP

Bạn vẫn còn thắc mắc và cần hỗ trợ? Đừng ngần ngại hỏi trong diễn đàn thân thiện của chúng tôi, nơi bạn luôn được trợ giúp tận tình.

DIỄN ĐÀN
NL  Eurail ở Hà Lan

Cách đi du lịch bằng Eurail ở Hà Lan. Tổng quan và thông tin về những tuyến đường ở Hà Lan, loại tàu, tàu đêm và đặt chỗ Eurail.

+