Cộng Hòa Czech bằng Tàu hỏa

Cách đi lại ở Cộng Hòa Czech bằng tàu hỏa: thông tin, chuyến, blog và tường thuật du lịch. Trợ giúp mua vé tàu trong diễn đàn của chúng tôi.

Cộng hòa Séc: To buy train tickets for Czech Republic is quite simple. The main operator is CD (Czech Railways) running trains all over the country. Tickets for CD trains are available online via our booking links and at stations, including advance fares to domestic and international destinations. In addition to CD there are also private operators RJ (Regiojet) and LE (LeoExpress) running express trains on main routes. Tickets for these trains can be bought on the operator's websites or at their own ticket offices.
Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

TÌM GIỜ TÀU CHẠY TẠI ĐÂY

Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.

rail.cc / Deutsche BahnCD Czech Railways

CÔNG TY TÀU HỎA

CZ Cộng hòa Séc AT Áo

To travel from the Czech Republic to Austria, you have several connections daily. Buy special price tickets via the websites of ÖBB and CD. As earlier you book, as cheaper the prices are.

đọc thêm

CZ Cộng hòa Séc CH Thụy Sĩ

To travel by train from the Czech Republic to Switzerland, the most comfortable option is by direct night train from Prague to Zurich. Otherwise it is a longer trip either via Germany (Munich/Nuremberg/Stuttgart) or via Austria (Linz/Innsbruck).

đọc thêm

CZ Cộng hòa Séc DE Đức

To travel from the Czech Republic to Germany, buy your tickets directly from Deutsche Bahn (German Railways) via the following booking link. There you also find schedules and the ticket prices. Tickets are also available from CD (Czech Railways).

For long distance trains buy advance fare tickets to get the best prices. When travelling with regional trains across the border you can also buy special offers for the border regions locally.

German railways Deutsche Bahn also offers the IC Bus from Prague to Mannheim/Nuremberg and Munich.

đọc thêm

CZ Cộng hòa Séc DK Đan Mạch

The main route from the Czech Republic to Denmark leads via Berlin (Germany). It is possible to book the whole trip as one ticket via Deutsche Bahn.

đọc thêm

CZ Cộng hòa Séc HU Hungary

If you want to travel from the Czech Republic to Hungary by train, buy your train ticket via one of the given booking links or locally at a train station in the Czech Republic.

There are frequent and direct train connections available between the Czech Republic and Hungary.

đọc thêm

CZ Cộng hòa Séc IN Ấn Độ

To travel from Czech Republic to India, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

đọc thêm

CZ Cộng hòa Séc NL Hà Lan

To travel by train from the Czech Republic to the Netherlands, you have two main routes.
One by Deutsch Bahn Intercity Bus from the Czech Republic in direction Nuremberg (Germany). And on by ICE train via Frankfurt am Main to the Netherlands.
Or from the Czech Republic to Berlin. And from Berlin by direct IC train to the Netherlands.
For both routes you can buy a special safer price ticket of German railways Deutsche Bahn via the given booking link.

đọc thêm

CZ Cộng hòa Séc PL Ba Lan

To travel by train from the Czech Republic to Poland, connections are available by day and direct night trains.

đọc thêm

CZ Cộng hòa Séc SK Slovakia

If you want to travel from the Czech Republic to Slovakia by train, buy your train ticket via one of the given booking links or locally at a train station in the Czech Republic.

There are several direct train connections available between the two bordering countries Czech Republic and Slovakia, also by night train.

đọc thêm