Campuchia bằng Tàu hỏa

Cách đi lại ở Campuchia bằng tàu hỏa: thông tin, chuyến, blog và tường thuật du lịch. Trợ giúp mua vé tàu trong diễn đàn của chúng tôi.

Campuchia: If you want to travel in Cambodia the main mean of transport is the bus.
Nevertheless, there is one railway line in the South of Cambodia. From Phnom Penh via Takeo, Touk Meas and Kampot to Sihanoukville.

Buy your tickets via the given booking links.

CÁC LOẠI TÀU

TÀU ĐÊM

---

CÁC CHUYẾN

các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi

Phnôm Pênh - Xiêm RiệpPhnôm Pênh - BattambangPhnôm Pênh - Sisophon

TÌM GIỜ TÀU CHẠY TẠI ĐÂY

Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.

---

CÔNG TY TÀU HỎA

KH Campuchia TH Thái Lan

If you want to travel from Cambodia to Thailand, you have to take a bus. There is no passenger train connection between these two countries.
There are daily direct bus connections from Siem Reap (Cambodia) to Bangkok (Thailand) with a journey time of about 9 hours.

Buy your tickets via the given booking links.

đọc thêm

KH Campuchia VN Việt Nam

If you want to travel from Cambodia to Vietnam, you have to take a bus. There are no passenger train connections between these two countries.
Buy a ticket for a direct bus from Siem Reap (Cambodia) or Phnom Penh (Cambodia to Ho Chi Minh City (Vietnam) via the given booking links.

đọc thêm