BẠN ĐỒNG HÀNH

TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH | RAILCC

Tìm bạn đồng hành cho chuyến đi đường sắt của mình. Nếu bạn không muốn đi du lịch một mình bằng Interrail, Eurail hay vé tàu, hãy tìm bạn đồng hành ở đây.

bạn đồng hành    bạn đồng hành

bạn đồng hành
Để truy cập phần này của rail.cc, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký. Xin cám ơn!

شیراز

Frankfurt - Paris - Irún - San Sebastian - Lisbon - Hendaye - Paris - Frankfurt

Hi everybody ! I'm a 21 years old French student and I love travelling. I want to do an Interrail trip in April 2017 (10 days - 2 weeks). I didn't exactly chose the countries I want to visit but I have some ideas : Austria, Italy, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia, Greece etc.). I'm looking for a travel partner to do this amazing trip to Eastern Europe ! Are you the perfect partner ? :)

1 - İtalya : Roma - Floransa - Venedik - Milan ( İTALYA 3 GÜN ) 2 - Fransa : Paris - Monako - Marsilya -Cannes ( FRANSA 3 GÜN ) 3 - İspanya : Barcelona - Madrid - Valencia ( İSPANYA 3 GÜN ) 4 - Hollanda : Amsterdam ( HOLLANDA 1 GÜN ) 5 - Macaristan : Budapeşte ( MACARİSTAN 1 GÜN ) 6 -

londra

Finalnd -> Sweden -> Denmark -> Germany ->??

Nürnberg - Lviv - Kiew - Moskau - St. Petersburg (Rückflug)

Kalmar -sundusvall

Rome-Milano-Bern-Paris-Brussel-Amsterdam-Cologne

Vorzugsweise HH - Dänemark-Norwegen, Schweden-Finnland-HH