Azerbaijan bằng Tàu hỏa

Cách đi lại ở Azerbaijan bằng tàu hỏa: thông tin, chuyến, blog và tường thuật du lịch. Trợ giúp mua vé tàu trong diễn đàn của chúng tôi.

Azerbaijan: To travel by train in Azerbaijan, buy your train tickets online or locally at a station.
Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

CÁC CHUYẾN

các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi

Baku - KhachmazBaku - ShabranKhachmaz - Shabran

TÌM GIỜ TÀU CHẠY TẠI ĐÂY

Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.

---

CÔNG TY TÀU HỎA

AZ Azerbaijan GE Gruzia

If you want to travel from Azerbaijan to Georgia by train, buy your train ticket locally at a train station in Azerbaijan.

There is one daily overnight train from Baku (Azerbaijan) to Tbilisi (Georgia).

đọc thêm

AZ Azerbaijan IR Iran

If you want to travel from Azerbaijan to Iran, you have to use a bus. Buy your bus ticket locally in Azerbaijan.

đọc thêm

AZ Azerbaijan RU Nga

If you want to travel by train from Azerbaijan to Russia there are for example two direct trains per week between Baku (Azerbaijan) and Moscow (Russia). The journey time for this route is about 53 hours.

Train tickets for the journey from Azerbaijan to Russia are available via Azerbaijan Railways, Russian Railways RZD and at train stations.

đọc thêm

AZ Azerbaijan UA Ukraina

If you want to travel by train from Azerbaijan to the Ukraine there are two direct trains per week between Baku (Azerbaijan) to Kharkiv or Kiev (Ukraine). The journey time for this route is about 52 hours. Train tickets available from about Euro 90.

Train tickets for the journey from Azerbaijan to Ukraine are available via Azerbaijan Railways and at train stations.

đọc thêm