Luân Đôn đến Cork bằng tàu hỏa

Cách đi từ Luân Đôn (Vương quốc Anh) đến Cork (Ireland) bằng tàu hỏa (577km). Mua vé tàu trực tuyến. Tìm vé tàu giá rẻ. Thông tin và lịch trình chi tiết.

Cách sử dụng những thông tin sau: chúng tôi chỉ cho bạn những tuyến đường tốt nhất và nơi mua vé. Đối với những tuyến dài, bạn có thể cần nhiều hơn một vé. Đặt vé từng bước theo giải thích. Nếu bạn có câu hỏi về tuyến đường từ Luân Đôn đến Cork, vui lòng hỏi trong diễn đàn. Dĩ nhiên, đôi khi cũng có thể có những tuyến đường khác.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các chuyến : các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi

Cork - Luân Đôn / Luân Đôn - Galway / Luân Đôn - Kilkenny / Birmingham - Dublin / Edinburgh - Dublin / Glasgow - Dublin / Liverpool - Dublin / Manchester - Dublin / Newcastle trên sông Tyne - Dublin

1 Luân Đôn (Vương quốc Anh) - Holyhead (Vương quốc Anh) - Dublin (Ireland) - Cork (Ireland)

Tuyến đường gồm nhiều hơn một bước. Bạn phải mua nhiều hơn một vé tàu.

1a đi từ Luân Đôn (Vương quốc Anh) đến Holyhead (Vương quốc Anh)

To travel the United Kingdom by train, buy your train ticket online via one of the following booking links. There you find exact schedules and ticket prices for all operators in England, Scotland and Wales. Book early to get advance and off-peak fares. If you travel several legs, we recommend to have a look at a rail pass such as Britrail.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
Caledonian Sleeper Luân Đôn - Glasgow / RIV Luân Đôn - Penzance / CAL Luân Đôn - Aberdeen / CAL Luân Đôn - Edinburgh / CAL Luân Đôn - Fort William / CAL Luân Đôn - Inverness

xe buýt: Những chuyến xe buýt có thể hữu ích.
Luân Đôn - Paris / Luân Đôn - Amsterdam

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Harwich - Hoek van Holland / Holyhead - Dublin / Dover - Calais / Liverpool - Belfast

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Holyhead - Luân Đôn / Luân Đôn - Birmingham / Luân Đôn - Cambridge / Luân Đôn - Edinburgh / Luân Đôn - Glasgow / Luân Đôn - Leeds / Luân Đôn - Liverpool / Luân Đôn - Manchester / Luân Đôn - Newcastle trên sông Tyne / Luân Đôn - Nottingham / Birmingham - Manchester

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

1b đi từ Holyhead (Vương quốc Anh) đến Dublin (Ireland)

There are several ferry operators running between the United Kingdom and Ireland/Northern Ireland: Stena Line, Irish Ferries and P&O Ferries. The most frequent services run from Holyhead to Dublin, other connections are available from Fishguard to Rosslare, from Liverpool to Dublin and Belfast and from Cairnryan to Belfast and Larne. Rail&Sail tickets are available, including the ferry as well as the train rides in the UK and Ireland.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Holyhead - Dublin / Liverpool - Belfast / Fishguard - Rosslare

công ty tàu hỏa:
P&O P&O Ferries / STENA Stena Line / IRFE Irish Ferries

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Dublin - Holyhead / Luân Đôn - Dublin / Glasgow - Dublin / Liverpool - Dublin / Luân Đôn - Cork / Edinburgh - Dublin

1c đi từ Dublin (Ireland) đến Cork (Ireland)

To travel in Ireland by train, buy your ticket online via the given booking links to get cheap advance fares. Apart from these online fares there is also a number of reductions available to buy locally from train stations.

Mua vé từ Dublin đến Cork tại đây.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Dublin Area Rapid Transport (DART) / Intercity (IC) / Enterprise (ENT)

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Dublin - Holyhead / Cherbourg - Rosslare

công ty tàu hỏa:
CIÉ Córas Iarnród Éireann - Irish Rail / NIR Northern Ireland Railways / STENA Stena Line / IRFE Irish Ferries

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Cork - Dublin / Dublin - Galway / Dublin - Kilkenny / Dublin - Limerick / Dublin - Rosslare / Cork - Galway / Cork - Kilkenny / Cork - Rosslare / Kilkenny - Galway / Galway - Limerick

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn / Irish Rail

2 Luân Đôn (Vương quốc Anh) - Fishguard (Vương quốc Anh) - Rosslare (Ireland) - Cork (Ireland)

Tuyến đường gồm nhiều hơn một bước. Bạn phải mua nhiều hơn một vé tàu.

2a đi từ Luân Đôn (Vương quốc Anh) đến Fishguard (Vương quốc Anh)

To travel the United Kingdom by train, buy your train ticket online via one of the following booking links. There you find exact schedules and ticket prices for all operators in England, Scotland and Wales. Book early to get advance and off-peak fares. If you travel several legs, we recommend to have a look at a rail pass such as Britrail.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
Caledonian Sleeper Luân Đôn - Glasgow / RIV Luân Đôn - Penzance / CAL Luân Đôn - Aberdeen / CAL Luân Đôn - Edinburgh / CAL Luân Đôn - Fort William / CAL Luân Đôn - Inverness

xe buýt: Những chuyến xe buýt có thể hữu ích.
Luân Đôn - Paris / Luân Đôn - Amsterdam

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Harwich - Hoek van Holland / Holyhead - Dublin / Dover - Calais / Liverpool - Belfast

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Fishguard - Luân Đôn / Luân Đôn - Birmingham / Luân Đôn - Cambridge / Luân Đôn - Edinburgh / Luân Đôn - Glasgow / Luân Đôn - Leeds / Luân Đôn - Liverpool / Luân Đôn - Manchester / Luân Đôn - Newcastle trên sông Tyne / Luân Đôn - Nottingham / Birmingham - Manchester

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

2b đi từ Fishguard (Vương quốc Anh) đến Rosslare (Ireland)

There are several ferry operators running between the United Kingdom and Ireland/Northern Ireland: Stena Line, Irish Ferries and P&O Ferries. The most frequent services run from Holyhead to Dublin, other connections are available from Fishguard to Rosslare, from Liverpool to Dublin and Belfast and from Cairnryan to Belfast and Larne. Rail&Sail tickets are available, including the ferry as well as the train rides in the UK and Ireland.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Holyhead - Dublin / Liverpool - Belfast / Fishguard - Rosslare

công ty tàu hỏa:
P&O P&O Ferries / STENA Stena Line / IRFE Irish Ferries

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Rosslare - Fishguard / Luân Đôn - Dublin / Glasgow - Dublin / Liverpool - Dublin / Luân Đôn - Cork / Edinburgh - Dublin

2c đi từ Rosslare (Ireland) đến Cork (Ireland)

To travel in Ireland by train, buy your ticket online via the given booking links to get cheap advance fares. Apart from these online fares there is also a number of reductions available to buy locally from train stations.

Mua vé từ Rosslare đến Cork tại đây.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Dublin Area Rapid Transport (DART) / Intercity (IC) / Enterprise (ENT)

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Dublin - Holyhead / Cherbourg - Rosslare

công ty tàu hỏa:
CIÉ Córas Iarnród Éireann - Irish Rail / NIR Northern Ireland Railways / STENA Stena Line / IRFE Irish Ferries

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Cork - Rosslare / Dublin - Cork / Dublin - Galway / Dublin - Kilkenny / Dublin - Limerick / Dublin - Rosslare / Cork - Galway / Cork - Kilkenny / Cork - Rosslare / Kilkenny - Galway / Galway - Limerick

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn / Irish Rail

3 Luân Đôn (Vương quốc Anh) - Liverpool (Vương quốc Anh) - Dublin (Ireland) - Cork (Ireland)

Tuyến đường gồm nhiều hơn một bước. Bạn phải mua nhiều hơn một vé tàu.

3a đi từ Luân Đôn (Vương quốc Anh) đến Liverpool (Vương quốc Anh)

To travel the United Kingdom by train, buy your train ticket online via one of the following booking links. There you find exact schedules and ticket prices for all operators in England, Scotland and Wales. Book early to get advance and off-peak fares. If you travel several legs, we recommend to have a look at a rail pass such as Britrail.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
Caledonian Sleeper Luân Đôn - Glasgow / RIV Luân Đôn - Penzance / CAL Luân Đôn - Aberdeen / CAL Luân Đôn - Edinburgh / CAL Luân Đôn - Fort William / CAL Luân Đôn - Inverness

xe buýt: Những chuyến xe buýt có thể hữu ích.
Luân Đôn - Paris / Luân Đôn - Amsterdam

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Harwich - Hoek van Holland / Holyhead - Dublin / Dover - Calais / Liverpool - Belfast

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Liverpool - Luân Đôn / Luân Đôn - Birmingham / Luân Đôn - Cambridge / Luân Đôn - Edinburgh / Luân Đôn - Glasgow / Luân Đôn - Leeds / Luân Đôn - Manchester / Luân Đôn - Newcastle trên sông Tyne / Luân Đôn - Nottingham / Birmingham - Manchester

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

3b đi từ Liverpool (Vương quốc Anh) đến Dublin (Ireland)

There are several ferry operators running between the United Kingdom and Ireland/Northern Ireland: Stena Line, Irish Ferries and P&O Ferries. The most frequent services run from Holyhead to Dublin, other connections are available from Fishguard to Rosslare, from Liverpool to Dublin and Belfast and from Cairnryan to Belfast and Larne. Rail&Sail tickets are available, including the ferry as well as the train rides in the UK and Ireland.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Holyhead - Dublin / Liverpool - Belfast / Fishguard - Rosslare

công ty tàu hỏa:
P&O P&O Ferries / STENA Stena Line / IRFE Irish Ferries

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Dublin - Liverpool / Luân Đôn - Dublin / Glasgow - Dublin / Luân Đôn - Cork / Edinburgh - Dublin

3c đi từ Dublin (Ireland) đến Cork (Ireland)

To travel in Ireland by train, buy your ticket online via the given booking links to get cheap advance fares. Apart from these online fares there is also a number of reductions available to buy locally from train stations.

Mua vé từ Dublin đến Cork tại đây.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Dublin Area Rapid Transport (DART) / Intercity (IC) / Enterprise (ENT)

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Dublin - Holyhead / Cherbourg - Rosslare

công ty tàu hỏa:
CIÉ Córas Iarnród Éireann - Irish Rail / NIR Northern Ireland Railways / STENA Stena Line / IRFE Irish Ferries

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Cork - Dublin / Dublin - Galway / Dublin - Kilkenny / Dublin - Limerick / Dublin - Rosslare / Cork - Galway / Cork - Kilkenny / Cork - Rosslare / Kilkenny - Galway / Galway - Limerick

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn / Irish Rail

Cần chỗ ngủ giá rẻ? Chúng tôi gợi ý booking.com

IN
OUT

Thích bay lượn như chim? So sánh giá trên kiwi

HELP

Bạn có câu hỏi về chuyến nối giữa Luân Đôn và Cork? Có điều gì đó không hiệu quả như mong đợi? Chỉ cần hỏi trong diễn đàn để có những câu trả lời thạo giỏi từ các chuyên gia du lịch đường sắt của chúng tôi.

HELP

Eurail: nếu bạn muốn đi tuyến đường này bằng Eurail thay vì vé tàu, hãy xem phí đặt chỗ và thông tin thêm ở đây.

về railcc: Chúng tôi là những du khách đích thực, cung cấp bí quyết và lời khuyên chân thành và có căn cứ cho chuyến hành trình bằng tàu hỏa của bạn.

rail.cc là đối tác và bằng hữu của
Deutsche Bahn Logo
Interrail Logo
Eurail Logo
Omio Logo
Trainline Logo
ACPRail Logo
NS Logo
SNCB Logo
Booking.com Logo
China Highlights Logo
12GoAsia Logo
Flixtrain Logo
Inlandsbanan Logo
Nightjet Logo
SJ Logo
RealRussia Logo
Kiwi.com Logo
Airbnb Logo
DJI Logo
Rentalcars Logo

Cookie: chúng tôi sử dụng cookie cho chức năng của rail.cc và số liệu thống kê - đồng thời chăm sóc quyền riêng tư cá nhân của bạn! Có những công ty khác (Google, Yandex) mà chúng tôi phải sử dụng các công cụ cũng đặt cookie. Bằng việc sử dụng rail.cc, bạn đồng ý sử dụng cookie theo chính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thêm thông tin về việc sử dụng và quản lý cookie của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi . Nếu bạn không thể chấp nhận, bạn phải rời khỏi rail.cc.

top