Albufeira đến Hallstatt bằng tàu hỏa

Cách đi từ Albufeira (Bồ Đào Nha) đến Hallstatt (Áo) bằng tàu hỏa (2133km). Mua vé tàu trực tuyến. Tìm vé tàu giá rẻ. Thông tin và lịch trình chi tiết.

To travel by train from Albufeira in Portugal to Hallstatt in Austria, the main route leads via France. Please read the following information and blog posts.

Có hai tuyến đường chính. So sánh và quyết định tuyến nào phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.

2133 km

railcc
Vé tàu và phiếu đặt chỗ của bạn với giá/phí tốt nhất. Kéo xuống, đọc thông tin chi tiết và sử dụng các đường dẫn đặt vé.

Cách sử dụng những thông tin sau: chúng tôi chỉ cho bạn những tuyến đường tốt nhất và nơi mua vé. Đối với những tuyến dài, bạn có thể cần nhiều hơn một vé. Đặt vé từng bước theo giải thích. Nếu bạn có câu hỏi về tuyến đường từ Albufeira đến Hallstatt, vui lòng hỏi trong diễn đàn. Dĩ nhiên, đôi khi cũng có thể có những tuyến đường khác.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các chuyến : các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi

Hallstatt - Albufeira / Lisbon - Graz / Lisbon - Innsbruck / Lisbon - Klagenfurt / Lisbon - Linz / Lisbon - Salzburg / Porto - Viên / Porto - Graz / Porto - Salzburg / Faro - Viên

1 Albufeira (Bồ Đào Nha) - Lisbon (Bồ Đào Nha) - Hendaye (Pháp) - Zürich (Thụy Sĩ) - Hallstatt (Áo)

Tuyến đường gồm nhiều hơn một bước. Bạn phải mua nhiều hơn một vé tàu.

1a đi từ Albufeira (Bồ Đào Nha) đến Lisbon (Bồ Đào Nha)

To travel in Portugal by train, buy your ticket online via the following booking links or at a railway station. Train schedules and ticket prices are available via the links. If you buy your ticket online, you can get cheap advance fares for long-distance trains.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Intercidades (IC) / Alfa Pendular (AP) / Celta (CEL)

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
TH 335 Lisbon - Madrid / TH 310 Lisbon - Hendaye

xe buýt: Những chuyến xe buýt có thể hữu ích.
Faro - Sevilla

công ty tàu hỏa:
CP Comboios de Portugal

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Lisbon - Albufeira / Lisbon - Porto / Lisbon - Faro / Lisbon - Albufeira / Lisbon - Lagoa / Lisbon - Braga / Lisbon - Coimbra / Lisbon - Fátima / Porto - Faro / Porto - Fátima / Porto - Albufeira

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

1b đi từ Lisbon (Bồ Đào Nha) đến Hendaye (Pháp)

To travel from Portugal to France by train, there are two main routes. It depends from where your destination is in France.

The first route is by direct night train from Lisbon to the Spanish-French border at Hendaye/Irun. There you change to a TGV train in direction of Bordeaux and Paris.
Buy your tickets in two steps: first from Lisbon to Hendaye or Irun via ACPRail (see booking links). Then a second ticket from Hendaye to your destination in France via Trainline or SNCF (see booking links).

The second route is from Lisbon by direct night train to Madrid. There you continue by high-speed-trains via Barcelona in direction of France (Marseille, ...).

Buy your tickets in two steps: first from Lisbon to Madrid for the night train via ACPRail (see booking links). Then a second ticket from Madrid via Barcelona to your destination in France (see booking links).

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Train à Grande Vitesse (TGV)

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
TH 335 Lisbon - Madrid / TH 310 Lisbon - Hendaye

công ty tàu hỏa:
SNCF Société Nationale des Chemins de fer français / CP Comboios de Portugal

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Hendaye - Lisbon / Lisbon - Paris / Lisbon - Lyon / Lisbon - Marseille / Lisbon - Bordeaux / Lisbon - Strasbourg / Porto - Paris / Porto - Lyon / Porto - Marseille / Porto - Marseille / Faro - Paris

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

1c đi từ Hendaye (Pháp) đến Zürich (Thụy Sĩ)

To travel from France to Switzerland by train, use one of the frequent high-speed train connections. There are direct trains from Paris to Switzerland (Basel and Zurich). But also local trains, for example via Geneva if you come from southern France. Please use the following booking links to find schedules and ticket prices, which depends on the date of your travel.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
TGV Lyria France - Switzerland (Lyria)

công ty tàu hỏa:
SNCF Société Nationale des Chemins de fer français / SBB Schweizerische Bundesbahnen

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Zürich - Hendaye / Paris - Zürich / Paris - Basel / Strasbourg - Zug / Strasbourg - Basel / Lyon - Zürich / Lyon - Basel / Marseille - Zug / Marseille - Basel / Grenoble - Zürich / Paris - Interlaken

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

1d đi từ Zürich (Thụy Sĩ) đến Hallstatt (Áo)

To travel from Switzerland to Austria by train, use one of the frequent train connections. The direct Railjet trains offer as well discount tickets. It is possible to travel by night train from Zurich in direction of Vienna and Graz. Please use the given booking links to find schedules and ticket prices.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Railjet (RJ)

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
ÖBB nightjet NJ467 Zürich - Viên / ÖBB nightjet NJ465 Zürich - Graz

công ty tàu hỏa:
ÖBB Österreichische Bundesbahnen / SBB Schweizerische Bundesbahnen

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Hallstatt - Zürich / Zürich - Viên / Zürich - Graz / Zürich - Linz / Zürich - Innsbruck / Zürich - Salzburg / Zürich - Klagenfurt / Basel - Viên / Basel - Graz / Basel - Innsbruck / Basel - Salzburg

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

2 Albufeira (Bồ Đào Nha) - Lisbon (Bồ Đào Nha) - Madrid (Tây Ban Nha) - Barcelona (Tây Ban Nha) - Zürich (Thụy Sĩ) - Hallstatt (Áo)

Tuyến đường gồm nhiều hơn một bước. Bạn phải mua nhiều hơn một vé tàu.

2a đi từ Albufeira (Bồ Đào Nha) đến Lisbon (Bồ Đào Nha)

To travel in Portugal by train, buy your ticket online via the following booking links or at a railway station. Train schedules and ticket prices are available via the links. If you buy your ticket online, you can get cheap advance fares for long-distance trains.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Intercidades (IC) / Alfa Pendular (AP) / Celta (CEL)

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
TH 335 Lisbon - Madrid / TH 310 Lisbon - Hendaye

xe buýt: Những chuyến xe buýt có thể hữu ích.
Faro - Sevilla

công ty tàu hỏa:
CP Comboios de Portugal

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Lisbon - Albufeira / Lisbon - Porto / Lisbon - Faro / Lisbon - Albufeira / Lisbon - Lagoa / Lisbon - Braga / Lisbon - Coimbra / Lisbon - Fátima / Porto - Faro / Porto - Fátima / Porto - Albufeira

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

2b đi từ Lisbon (Bồ Đào Nha) đến Madrid (Tây Ban Nha)

To travel by train from Lisbon to Madrid, make use of the direct "Lusitania" night train. It is the most comfortable way to travel. Tickets are available online from EUR 25. The journey time is about 10 hours. Tickets are available at the given booking links.

There is now a new day train connection with changes via Elvas and Badajoz. Please read our blog for more information about the route, schedules and ticket prices.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Regional (R) / Media Distancia (MD)

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
TH 332 Madrid - Lisbon / TH 335 Lisbon - Madrid

công ty tàu hỏa:
RENFE Renfe Operadora / CP Comboios de Portugal

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Madrid - Lisbon

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

2c đi từ Madrid (Tây Ban Nha) đến Barcelona (Tây Ban Nha)

Để đi từ Madrid đến Barcelona bằng tàu hỏa, bạn sẽ sử dụng tàu RENFE tốc độ cao của 001. Thời gian hành trình chỉ 2,5 giờ cho quãng đường 620 km. Vé hạng hai có sẵn từ 40 EUR và vé hạng nhất từ 55 EUR. Có kết nối thường xuyên có sẵn, ít nhất mỗi giờ. Trạm khởi hành ở Madrid được gọi là "Madrid Atocha". Trạm đến ở Barcelona được gọi là "Barcelona Sants".

Bạn tìm thấy lịch trình chính xác và giá vé tiết kiệm thông qua các liên kết đặt phòng của chúng tôi. Giá vé phụ thuộc vào ngày du lịch của bạn.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Alta Velocidad Española (AVE)

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Barcelona - Madrid

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

2d đi từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Zürich (Thụy Sĩ)

To travel by train from Spain to Switzerland, you have several routes you can use. First from you departure place in Spain to Barcelona. From Barcelona continue either via via Paris, via Mulhouse and Lyon or Geneva to Switzerland. Please have a look at the booking links we offer, there the best options will show up and you find ticket prices and schedules.
If it is not possible to book your ticket in one step, add a second ticket for your travel in Spain to Barcelona via Renfe.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
TGV Lyria France - Switzerland (Lyria) / TGV Elipsos France - Spain (TGV Elipsos)

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Zürich - Barcelona / Barcelona - Basel / Barcelona - Bern / Barcelona - Genève / Barcelona - St. Moritz / Madrid - Basel / Madrid - Zürich / Madrid - Genève / Sevilla - Zürich / Santiago de Compostela - Zürich

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

2e đi từ Zürich (Thụy Sĩ) đến Hallstatt (Áo)

To travel from Switzerland to Austria by train, use one of the frequent train connections. The direct Railjet trains offer as well discount tickets. It is possible to travel by night train from Zurich in direction of Vienna and Graz. Please use the given booking links to find schedules and ticket prices.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Railjet (RJ)

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
ÖBB nightjet NJ467 Zürich - Viên / ÖBB nightjet NJ465 Zürich - Graz

công ty tàu hỏa:
ÖBB Österreichische Bundesbahnen / SBB Schweizerische Bundesbahnen

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Hallstatt - Zürich / Zürich - Viên / Zürich - Graz / Zürich - Linz / Zürich - Innsbruck / Zürich - Salzburg / Zürich - Klagenfurt / Basel - Viên / Basel - Graz / Basel - Innsbruck / Basel - Salzburg

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc Deutsche Bahn

Cần chỗ ngủ giá rẻ? Chúng tôi gợi ý booking.com

IN
OUT

Thích bay lượn như chim? So sánh giá trên kiwi

HELP

Bạn có câu hỏi về chuyến nối giữa Albufeira và Hallstatt? Có điều gì đó không hiệu quả như mong đợi? Chỉ cần hỏi trong diễn đàn để có những câu trả lời thạo giỏi từ các chuyên gia du lịch đường sắt của chúng tôi.

HELP

Eurail: nếu bạn muốn đi tuyến đường này bằng Eurail thay vì vé tàu, hãy xem phí đặt chỗ và thông tin thêm ở đây.

về railcc: Chúng tôi là những du khách đích thực, cung cấp bí quyết và lời khuyên chân thành và có căn cứ cho chuyến hành trình bằng tàu hỏa của bạn.

rail.cc là đối tác và bằng hữu của
Deutsche Bahn Logo
Interrail Logo
Eurail Logo
Omio Logo
Trainline Logo
ACPRail Logo
NS Logo
SNCB Logo
Booking.com Logo
China Highlights Logo
12GoAsia Logo
Flixtrain Logo
Inlandsbanan Logo
Nightjet Logo
SJ Logo
RealRussia Logo
Kiwi.com Logo
Airbnb Logo
DJI Logo
Rentalcars Logo

Cookies: chúng tôi sử dụng cookie cho chức năng của rail.cc và thống kê. Bằng việc sử dụng rail.cc, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng và quản lý cookie của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi. Thêm thông tin.

top