บอสเนียเฮอร์เซโก

บอสเนียเฮอร์เซโก | ฟอรั่มการเดินทางโดยรถไฟ | RAILCC

ฟอรั่มการเดินทางโดยรถไฟใน บอสเนียเฮอร์เซโก คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟใน บอสเนียเฮอร์เซโก.

Train from Vienna/Zagreb/Belgrade to Sarajevo
UK    2    558

Pete / 22-03-2018 - 08:31
Trains in Bosnia not found in the app
UK    2    590

Flo / 18-01-2018 - 22:12
Travel from Sarajevo via Mostar to Medugorje
UK    8    1763

Flo / 21-09-2017 - 16:32
Travelling Belgrade to Sarajevo
UK    2    944

Flo / 28-08-2017 - 13:59
Tuzla to Sarajevo by Train
UK    2    1716

Mimara / 25-07-2017 - 08:08
Travelling to Sarajevo
UK    4    1730

txicobaguette / 09-04-2017 - 23:53
Bosnia-Herzegovina; Any news about domestic trains?
UK    1    1735

Flo / 20-09-2016 - 12:31
Sarajevo - Mostar train
UK    8    3984

Flo / 14-08-2016 - 19:07
SARAJEVO - PLOCE - train
DE    7    3568

Flo / 12-07-2016 - 23:09
SARAJEVO - ZAGREB - train
UK    6    8654

Flo / 26-06-2016 - 00:25
Buy Balkan Flexipass in Sarajevo
UK    6    2275

ntrain / 27-06-2015 - 12:57
SARAJEVO - ZAGREB - Zug
DE    0    2970

Pete / 18-04-2015 - 14:22
SARAJEVO - BUDAPEST- Zug
DE    0    2505

Pete / 18-04-2015 - 14:21
SARAJEVO - BELGRAD - Zug
DE    0    9010

Pete / 18-04-2015 - 14:19
BOSNIEN-HERZEGOWINA: Zug-Verbindungen
DE    0    9315

Pete / 18-04-2015 - 08:54
SARAJEVO - PLOCE - train
UK    0    9287

Pete / 13-04-2015 - 14:21
SARAJEVO - BUDAPEST - train
UK    0    10446

Pete / 13-04-2015 - 14:20
SARAJEVO - BELGRADE - train
UK    0    18499

Pete / 13-04-2015 - 14:16
BOSNIA-HERZEGOVINA: train connections
UK    0    13713

Pete / 13-04-2015 - 09:49
Sarajevo - Kravice Waterfalls
UK    1    4473

Flo / 21-01-2014 - 20:47
Bosnia and Herzegovina up-to-date bus schedules
UK    0    4014

ascraeus / 03-06-2013 - 20:54
MOSTAR to SPLIT by bus
UK    6    17407

ascraeus / 21-05-2013 - 17:56
Ploce - Sarajevo
UK    4    5604

Axxxxe / 27-08-2012 - 18:44
Mostar to Bar/Podgorica
UK    5    10105

Angie25 / 09-04-2012 - 19:10
SARAJEVO - BELGRADE (Beograd) via VINKOVCI (Croatia)
UK    7    11820

Pete / 15-09-2011 - 09:17
Bus service in Bosnia
UK    0    5044

Mirna / 07-08-2011 - 09:10
Dubrovnik - Sarajevo
UK    2    11403

Mirna / 07-08-2011 - 08:52
(in)Direct connections to Sarajevo?
UK    4    5259

Flo / 25-07-2011 - 15:50
MOSTAR - KOTOR | bus
UK    1    13663

Flo / 13-03-2011 - 11:27
Safety in trains | Bosnia-Herzegovina
UK    5    9327

Mirna Mesic / 17-09-2010 - 12:29