เบลารุส

เบลารุส | ฟอรั่มการเดินทางโดยรถไฟ | RAILCC

ฟอรั่มการเดินทางโดยรถไฟใน เบลารุส คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟใน เบลารุส.

Has anyone ever been to Belarus?
UK    9    2261

Flo / 12-05-2017 - 16:43
MINSK - WARSCHAU - Zug
DE    0    14296

Pete / 18-04-2015 - 18:31
MINSK - GOMEL - Zug
DE    0    7128

Pete / 18-04-2015 - 18:30
MINSK - VILNIUS - Zug
DE    0    7190

Pete / 18-04-2015 - 18:29
MINSK - MOSCOW - train
UK    0    23449

Pete / 13-04-2015 - 22:39
MINSK - MOSKAU - Zug
DE    0    16137

Pete / 15-02-2015 - 17:58
MINSK - GOMEL - train
UK    0    10436

Pete / 15-12-2014 - 11:06
MINSK - WARSAW - train
UK    0    27836

Pete / 15-12-2014 - 10:59
MINSK - VILNIUS - train
UK    5    21959

Pete / 15-12-2014 - 10:57
Travel from Warsaw to Brest to Drogichin
UK    1    4135

Pete / 25-04-2013 - 20:04
VISUM für Bahn-Reisen in Weißrussland
DE    0    14553

Pete / 28-12-2011 - 12:16
VISA for train travel in Belarus
UK    0    20566

Pete / 28-12-2011 - 12:16
Obtaining a tourist visa for Belarus
UK    3    5673

ontherails / 18-12-2011 - 17:28
Belarus
UK    5    6287

Flo / 23-03-2011 - 10:14
Warsaw (Warszawa) - Brest (Belarus) | reservations
UK    1    8837

Hetman / 24-07-2009 - 22:14