แอลเบเนีย

แอลเบเนีย | ฟอรั่มการเดินทางโดยรถไฟ | RAILCC

ฟอรั่มการเดินทางโดยรถไฟใน แอลเบเนีย คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟใน แอลเบเนีย.

Anyone been to Albania?
UK    2    1476

Pete / 12-12-2015 - 10:43
(in)Direct connections to Pristina / Tirana?
UK    6    10264

UKGlobetrotter / 28-08-2011 - 23:03
Albania: pass trough
UK    5    4173

gasparzinho / 13-07-2011 - 17:04
Albania: experiences, tips, must sees
UK    3    3023

UKGlobetrotter / 03-05-2011 - 11:17