INLANDSBANAN

Inlandsbanan är en 1300 km lång järnväg i Sverige fullspäckad med vackra utsikter. Från Kristinehamn i syd till Gällivare i norr, via Mora och Östersund.

SE

INLANDSBANAN


Inlandsbanan är en ca 1300 km lång järnväg i Sverige som går mellan Kristinehamn i syd och Gällivare i norr, via Mora och Östersund. Den södra banan mellan Kristinehamn och Mora är numera stängd för det mesta, men resten av banan, från Mora till Gällivare via Östersund, trafikerar fortfarande passagerare. Denna sträcka är över 1000 km.

Som namnet antyder går banan djupt in i landet genom glest befolkade områden och täta granskogar. Inlandsbanan korsar ett flertal små och större floder som rinner mot Östersjön. Banan går genom relativt låga och plana områden, med endast ett fåtal kullar. Det händer ofta att man kan se renar och andra vilda djur på resan.

Numera är passagerare på Inlandsbanan endast turister. På hela sträckan från Mora till Gällivare via Östersund går passagerartåg endast ett par veckor på sommaren. Man kan inte resa hela sträckan på en dag, övernattning i Östersund är vanligt. Den södra delen mellan Mora och Östersund kommer att se ytterligare avgångar under 2017 för att besvara lokalbefolkningens behov.

Passagerartågen som går på sommaren och vänder sig mot turister erbjuder flera arrangemang ombord. På varje tåg finns en guide som berättar om banans historia och trakternas egenskaper. Tågen gör flera uppehåll på olika stationer för att passagerarna ska kunna se omgivningarna. Både frukost och lunch serveras på de längre sträckorna. På vissa stationer uppträder även lokala band och danskompanier. Ett mycket populärt stopp är själva Polcirkeln.


HELP

Har du övriga frågor eller behöver du hjälp? Fråga i så fall på vårt forum, där du alltid får trevliga och praktiska svar.

FORUM