رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL اسپانیا

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور اسپانیا. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

Alta Velocidad Española / AVE

Renfe Operadora (RENFE)

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 10

درجه 1: EUR 10/13/23,50

Altaria / ATR

Renfe Operadora (RENFE)

Altaria is the designation for RENFE long distance trains operating on both the conventional broad gauge (1668mm) as well as the high speed...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 6,50

درجه 1: EUR 10

Alvia / ALVIA

Renfe Operadora (RENFE)

Alvia is the designation for RENFE high-speed trains in Spain operating on both the conventional broad gauge (1668mm) as well as the high speed...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 6,50

درجه 1: EUR 10

Arco / ARCO

Renfe Operadora (RENFE)

Arco used to be the designation for classic long distance trains running on the conventional network in the north of Spain. These trains have...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 6,50

درجه 1:

AV City / AVC

Renfe Operadora (RENFE)

رزرو الزامی

درجه 2: 6,50

درجه 1: 10

Avant / AV

Renfe Operadora (RENFE)

Avant is the designation for RENFE trains operating on the high speed normal gauge (1435mm) lines, providing services on short to medium...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 4

درجه 1:

AVE Elipsos Spain - France / AVE Elipsos

Renfe Operadora (RENFE)

The AVE "Elipsos" are international high speed trains operating between France and Spain via the Perpignan - Figueres high speed line. Services...

رزرو الزامی

درجه 2: up to EUR 34

درجه 1: up to EUR 48

Celta / CEL

Chemins de Fer de Provence (CP)

The Celta trains are international express trains operating twice daily between Porto and Vigo. They are operated by older DMU with air-condition...

رزرو الزامی

درجه 2: free

درجه 1:

Cercanias / CER

Renfe Operadora (RENFE)

Cercanias (Rodalies in Barcelona) are suburban trains in and around the larger Spanish cities. To pass the station barriers show your ticket...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Euromed / EM

Renfe Operadora (RENFE)

The different reservation prices for 1st class ticket are each valid for a different level of comfort: - 6,50€: Turista Plus, 1st class...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 6,50

درجه 1: EUR 6,50/10/23,50

EuskoTren / EUSKO

EuskoTren (ET)

نمی توانید توسط Interrail با این قطار مسافرت کنید!

Intercity / IC

Renfe Operadora (RENFE)

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 4

درجه 1: EUR 4

Media Distancia / MD

Renfe Operadora (RENFE)

The MD trains Barcelona - Portbou can be used without a reservation!

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 4

درجه 1: EUR 4

R-598 / R-598

Renfe Operadora (RENFE)

R-598 is an old name for regional trains operated by RENFE class 598. The brand name has been discontinued and all trains nowadays run as MD...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 4

درجه 1: EUR 4

Regional / R

Renfe Operadora (RENFE)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regional Exprés / RE

Renfe Operadora (RENFE)

On the above routes a reservation is required. If you are in doubt please check again locally! Standard class only.

مشروط به هزینه تکمیلی

درجه 2: EUR 4

درجه 1: EUR 4

Talgo / TALGO

Renfe Operadora (RENFE)

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 6,50

درجه 1: EUR 10

TGV Elipsos France - Spain / TGV Elipsos

Société Nationale des Chemins de fer français (SNCF)

The TGV "Elipsos" are international high speed trains operating between France and Spain via the Perpignan - Figueres high speed line. Services...

رزرو الزامی

درجه 2: up to EUR 34

درجه 1: up to EUR 48

Tren Regional Diesel / TRD

Renfe Operadora (RENFE)

TRD (Tren Regional Diesel) was a name for regional trains operated by RENFE class 594 trains. Nowadays these trains run either as MD (Media...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 4

درجه 1: EUR 4

Trenhotel / TH

Renfe Operadora (RENFE)

Trenhotel are night trains running in Spain and from Spain to Portugal. The trains are consisting of Talgo articulated stock, providing a very...

رزرو الزامی

درجه 2:

درجه 1:

ES  Interrail در اسپانیا

نحوه سفر با Interrail در اسپانیا. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در اسپانیا، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن