رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL صربستان

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور صربستان. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

Brzi / B

Srbija Voz (SV)

Internal or international express train.

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2:

درجه 1:

EuroCity / EC

Srbija Voz (SV)

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2:

درجه 1:

Intercity Serbia / ICS

Srbija Voz (SV)

National connetions: RSD 110 (EUR 1,10).

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 1

درجه 1: EUR 1

Putnički voz / PT

Srbija Voz (SV)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

RS  Interrail در صربستان

نحوه سفر با Interrail در صربستان. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در صربستان، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن