رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL رومانی

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور رومانی. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

InterCity / IC

Căile Ferate Române (CFR)

3€ Reservation in international traffic

رزرو الزامی

درجه 2: 0,75/3

درجه 1: 0,75/3

InterCity Night / ICN

Căile Ferate Române (CFR)

The detailed prices for sleepers and couchettes can be found for each train in the night train section.

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 1

درجه 1: EUR 1

InterRegio / IR

Căile Ferate Române (CFR)

رزرو الزامی

درجه 2: 0,75

درجه 1: 0,75

Regio / R

Căile Ferate Române (CFR)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regio Express / RE

Căile Ferate Române (CFR)

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 1

درجه 1: EUR 1

RO  Interrail در رومانی

نحوه سفر با Interrail در رومانی. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در رومانی، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن