رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL لهستان

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور لهستان. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

Berlin Warszawa Express / BWE

Polskie Koleje Państwowe Intercity (PKP IC)

Berlin Warsaw Express (BWE) and Berlin Gdansk Express (BGE) are express trains between Berlin and Warsaw and Gdansk. The brand names BWE and BGE...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 4,50

درجه 1: EUR 5,90

Express InterCity / EIC

Polskie Koleje Państwowe Intercity (PKP IC)

Express InterCity (EIC) are high-quality express trains on the main routes in Poland. They consist of modern and comfortable coaches running up...

رزرو الزامی

درجه 2: free

درجه 1: free

Express InterCity Premium / EIP

Polskie Koleje Państwowe Intercity (PKP IC)

Express InterCity Premium (EIP) are the flagship trains of PKP Intercity. The high speed trains are capaple of running up to 250 km/h currently...

رزرو الزامی

درجه 2: PLN 43

درجه 1: PLN 43

IC InterCity Bus / ICBus

Deutsche Bahn (DB)

The IC Bus (Intercity Bus) of DB (German Railways) are running on a number of routes from Germany to several international destinations. Most...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 4,50

درجه 1: EUR 5,90

InterCity / IC

Polskie Koleje Państwowe Intercity (PKP IC)

InterCity (IC) are high-quality express trains running on many routes in Poland, including cross-country services to running via the capital...

رزرو الزامی

درجه 2: free

درجه 1: free

InterRegio / IR

Polregio (PR)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regio / R

Polregio (PR)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

RegioEkspres / RE

Polregio (PR)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Twoje Linie Kolejowe / TLK

Polskie Koleje Państwowe Intercity (PKP IC)

TLK are express running on many routes all across Poland. They are cheaper than the high-quality EIP and EIC trains and usually consist of...

رزرو الزامی

درجه 2: free

درجه 1: free

Usedomer Bäderbahn / UBB

Usedomer Bäderbahn (UBB)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Ж - F - Fast Train / Ж

Российские железные дороги (RZD)

نمی توانید توسط Interrail با این قطار مسافرت کنید!

поїзд / UZ

Укрзалізниця (UZ)

نمی توانید توسط Interrail با این قطار مسافرت کنید!

PL  Interrail در لهستان

نحوه سفر با Interrail در لهستان. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در لهستان، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن