رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL مقدونیه

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور مقدونیه. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail + Plus

پلاس

مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

Brzi / B

Македонски Железници (MŽ)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

MZ IC / IC

Македонски Железници (MŽ)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

MZ Regional / R

Македонски Железници (MŽ)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

MZ RegionalExpress / RX

Македонски Железници (MŽ)

مشروط به هزینه تکمیلی

درجه 2: ?

درجه 1: ?

MK  Interrail در مقدونیه

نحوه سفر با Interrail در مقدونیه. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در مقدونیه، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن