رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL مجارستان

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور مجارستان. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

EuroCity / EC

Magyar Államvasutak - MÁV START (MÁV)

Eurocity trains are international express trains running from Budapest to Bratislava, Prague, Berlin and Warsaw. Most trains consist of coaches...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 3

درجه 1: EUR 3

Expressz / Ex

Magyar Államvasutak - MÁV START (MÁV)

Expressz are fast trains, usually running on weekends or during the holiday season only. The only daily service is from Budapest to Baja; the...

رزرو الزامی

درجه 2: HUF 180/300

درجه 1: HUF 180/300

Györsvonat / G

Magyar Államvasutak - MÁV START (MÁV)

Györsvonat are fast trains running on many main routes throughout Hungary, mostly routes where no Intercity trains run. The trains stop at...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

InterCity / IC

Magyar Államvasutak - MÁV START (MÁV)

رزرو الزامی

درجه 2: HUF 180/300

درجه 1: HUF 180/300

InterRégió / IR

Magyar Államvasutak - MÁV START (MÁV)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Railjet / RJ

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

The Railjet is the backbone of Austria's long distance trains. They operate on almost all main lines on both domestic and international services,...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 3,50

درجه 1: EUR 3,50

Regio / R

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút - Raaberbahn AG (GySEV)

Regional trains operated by Hungarian private railway GySEV run in the border region between Hungary and Austria. GySEV operates both modern EMU...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Sebesvonat / S

Magyar Államvasutak - MÁV START (MÁV)

Semi fast train

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Személyvonat / SZ

Magyar Államvasutak - MÁV START (MÁV)

Stopping train

کرایه: هزینه اضافی ندارد

HU  Interrail در مجارستان

نحوه سفر با Interrail در مجارستان. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در مجارستان، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن