INLANDSBANAN

Inlandsbanan یک خط آهن طولانی 1300 کیلومتری در سوئد است. از کریستینهامن در جنوب و از طریق مورا و اوسترساند به سمت گالیوار در شمال می رود.

SE

INLANDSBANAN


خط داخلی یا Inlandsbanan یک خط راه آهن طولانی حدوداً 1300 کیلومتری در سوئد است که از کریستینهامن در جنوب از طریق مورا و اوسترساند به گالیوار در شمال متصل می شود. این روز ها بخش جنوبی از کریستینهامن به مورا اکثراً تعطیل است، اما باقی مانده خط از مورا که از مسیر اوسترساند به گالیوار می رود همچنان دارای ترافیک مسافربری است. این بخش بیش از 1000 کیلومتر طول دارد.

همانطور که از اسم آن بر می آید این خط راه آهن در داخل خشکی و خیلی دورتر از دریای بالتیک از میان نواحی با جمعیت پراکنده به همراه جنگل های بزرگ توس امتداد می یابد. خط داخلی در مسیر خود از رود های بزرگ و کوچک بسیاری رد می شود که آن رود ها در نهایت به دریای بالتیک سرازیر می شوند. این خط نسبتاً مسطح است و فقط برخی مواقع از تپه های کوچک تری عبور می کند.
مشاهده گوزن شمالی یا سایر حیوانات وحشی در طول این سفر غیر عادی نیست. این روز ها ترافیک مسافربری در خط داخلی صرفاً توریستی است. در تمام خطی که از طریق اوسترساند از مورا به گالیوار می رود، قطار های مسافربری فقط طی چند هفته در تابستان رفت و آمد دارند. پیمودن کل خط در طی یک روز مقدور نیست، توقف شبانه در اوسترساند ضروری است. در بخش جنوبی از مورا به اوسترساند خدمات بیش تری با هدف ارائه به جمعیت بومی وجود دارد که در تمامی طول سال 2017 رفت و آمد خواهد داشت.

قطار های توریستی در تابستان تمهیدات ویژه ای را برای مسافران ارائه می دهند. در هر قطار یک راهنما تور وجود دارد که داستان هایی در مورد تاریخچه خط آهن و نواحی که از آن عبور می کند می گوید.
در بسیاری از ایستگاه ها قطار برای مدت زمان بیش تری توقف می کند، تا به مسافران زمان کافی برای گشت و گذار در محیط اطراف ارائه دهد. در ایستگاه های میانی طولانی تر نیز صبحانه و نهار به صورت اختیاری ارائه می شود. در برخی ایستگاه ها گروه های موسیقی و رقاصان محلی نیز در حال اجرا خواهند بود. یکی از ایستگاه های محبوب مستقیماً در مدار قطبی است.


HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن