ویتنام

ویتنام | انجمن سفر با قطار | RAILCC

انجمن سفر با قطار در ویتنام. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در ویتنام.

Trains in Southeast Asia: Cambodia, Vietnam
UK    3    3518

GeckoRoutes / 16-05-2018 - 21:15
HANOI - HO-CHI-MINH-CITY - train
UK    0    3002

Pete / 24-06-2015 - 20:34
HANOI - HO-CHI-MINH-STADT - Zug
DE    0    1716

Pete / 24-06-2015 - 20:32