صربستان

صربستان | انجمن سفر با قطار | RAILCC

انجمن سفر با قطار در صربستان. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در صربستان.

Belgrade-Bar
UK    1    13

HenrietteMoeller / 18-11-2018 - 18:04
Athens to Budapest
UK    5    139

FelixJ / 11-11-2018 - 15:07
Belgrade-Zagreb: train ticket & schedule
UK    2    201

Flo / 23-10-2018 - 21:36
Beograd - Thessaloniki
UK    5    473

Flo / 17-10-2018 - 23:00
Belgrad b Podgorico
IR    1    204

Samadxan / 04-10-2018 - 16:02
Zagreb - Belgrade
UK    4    344

Flo / 17-08-2018 - 16:56
Stara Pazova to Budapest by night train + dog
UK    2    294

Flo / 30-07-2018 - 13:06
Belgrado-Budapest
NL    1    288

PaulDB / 16-07-2018 - 15:07
Bahnhof in Belgrad
DE    2    344

Flo / 14-07-2018 - 16:58
Belgrade to Bar: where to buy tickets?
UK    3    527

KimKochRasmussen / 04-07-2018 - 12:15
Zugfahrplan von Belgrad nach Istanbul
DE    2    449

Flo / 27-05-2018 - 13:17
Tren nocturno desde Belgrado a Bar
ES    2    428

Pete / 09-04-2018 - 10:58
Belgrade-Bar with a cat?
UK    3    642

Flo / 31-03-2018 - 21:30
Belgrado-Sofía: cuánto cuesta boleto de tren
ES    2    658

Flo / 05-03-2018 - 22:21
Train from Beograd (Belgrade) to Sofia
UK    3    812

johanna19 / 09-02-2018 - 08:48
Belgrado - Budapest
NL    2    695

Flo / 27-11-2017 - 13:26
Belegrade to Dubrovnik
UK    2    722

Flo / 01-11-2017 - 23:03
AutoTrain Bar - Novi Sad
UK    2    1008

Flo / 06-09-2017 - 11:28
From Nis (Serbia) to Sofia (Bulgaria)
UK    2    1381

Flo / 04-09-2017 - 23:00
Interrail: Belgrade to Thessaloniki
UK    2    1158

Pete / 10-08-2017 - 09:27
Autoreisezug Belgrad - Bar oder Podgorica
DE    5    1760

Flo / 09-07-2017 - 21:09
Autoreisezug von Zürich nach Belgrad
DE    3    2719

alexis2 / 28-06-2017 - 21:24
BELGRADE (Beograd) - BAR - train
UK    13    12991

Flo / 20-06-2017 - 22:29
BELGRAD - BAR - Zug
DE    5    14743

Flo / 08-05-2017 - 11:07
Belgrade - Skopje - Thessaloniki train ?
UK    5    2596

Flo / 27-12-2016 - 20:43
From Belgrade Glavna Zeleznicka to Dunav
UK    2    2341

Flo / 01-12-2016 - 03:06
BELGRAD - THESSALONIKI - Zug
DE    2    2078

Flo / 04-08-2016 - 13:21
Reliability of D 341 Budapest to Belgrade
UK    3    2237

Flo / 14-05-2016 - 19:37
Entering Serbia using an EU ID card?
UK    3    8200

Crazydre / 24-10-2015 - 06:05
BELGRAD - BUDAPEST - Zug
DE    0    9538

Pete / 19-04-2015 - 12:30
1   2   3