کرواسی

کرواسی | انجمن سفر با قطار | RAILCC

انجمن سفر با قطار در کرواسی. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در کرواسی.

Desde Zagreb hasta Amsterdam
ES    3    98

Quenzon / 07-11-2017 - 23:39
Zagreb to Plitvice Lakes
UK    2    168

Flo / 03-10-2017 - 11:16
Split to Dubrovnik
UK    2    373

Flo / 21-08-2017 - 15:58
Spalato da Sarajevo in treno e bici
IT    2    290

Flo / 04-08-2017 - 15:57
Interrail-Reservierung für Züge in Kroatien
DE    2    786

Flo / 28-07-2017 - 12:24
Zagreb to Dubrovnik
UK    2    792

Flo / 26-07-2017 - 12:47
Rijeka to Budapes Online Train Ticket
UK    2    661

Flo / 24-07-2017 - 01:05
Zagreb to Budapest
UK    2    603

Flo / 14-07-2017 - 14:31
Overnight train from Split to Budapest
UK    7    1630

Flo / 10-07-2017 - 12:24
Kanfanar - Koper
UK    4    597

Mimara / 06-07-2017 - 16:03
Bed sheets in night train Zagreb-Split
UK    2    819

Flo / 28-06-2017 - 13:01
Zadar to Zagreb
UK    3    1069

Flo / 06-06-2017 - 11:33
How to book the night train Split to Budapest
UK    2    1131

Flo / 31-05-2017 - 10:30
Budapest - Zrce Beach
DE    4    967

Mimara / 22-05-2017 - 11:04
Zagreb to Split night train
UK    3    867

TucsonDurham / 06-05-2017 - 22:11
How to book the night train Munich to Zagreb
UK    5    1250

PionniersOrpleGrand / 26-04-2017 - 01:13
Croatia to Bosnia-Herzegovina
UK    2    779

alohatheresa / 03-04-2017 - 10:13
Ferry from Ancona to Split
UK    4    1087

ManelNetoMartins / 24-03-2017 - 23:06
Zagreb-Türkiye tren
TR    5    1103

Pete / 12-03-2017 - 12:33
Bratislava (Slovakia) to Split (Croatia)
UK    2    1522

Ishopt / 06-03-2017 - 09:57
ZAGREB - LJUBLJANA - Zug
DE    1    8066

Pete / 25-11-2016 - 08:46
Split - Knin - Zadar
UK    3    1995

Flo / 27-07-2016 - 10:40
ZAGREB - SPLIT - train
UK    24    71460

Flo / 21-04-2016 - 09:41
ZAGREB - PRAGUE - train
UK    4    19232

Flo / 01-04-2016 - 16:57
Interrail Split to Sofia
UK    1    1476

Pete / 12-03-2016 - 15:38
From Greece via Italy to Croatia
UK    1    1501

Flo / 26-01-2016 - 16:58
Night train option Split to Prague - in Autumn
UK    0    1899

Pete / 09-09-2015 - 08:25
From Firenze to Zagreb
UK    4    1844

Pete / 02-09-2015 - 23:20
Inseltour mit Jadrolinija?
DE    12    841

Flo / 22-08-2015 - 18:18
Bus Zadar- Knin
DE    3    1132

Pete / 17-08-2015 - 12:02
1   2   3   4   5   6