بلغارستان

بلغارستان | انجمن سفر با قطار | RAILCC

انجمن سفر با قطار در بلغارستان. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در بلغارستان.

Burgas to Bucharest
UK    3    271

yogimax / 22-08-2017 - 19:58
Nitgh train from Sofia to Istanbul
UK    4    659

Flo / 18-07-2017 - 10:51
Sofia (Bulgaria) - Cluj-Napoca (Romania)
UK    2    688

Flo / 31-05-2017 - 10:39
Zug Sofia-Burgas bzw. Burgas-Sofia
DE    45    4396

maisonamphora / 20-05-2016 - 00:48
SOFIA - BUKAREST - Zug
DE    6    9526

Flo / 12-05-2016 - 16:45
SOFIA to BUDAPEST via SERBIA
UK    13    3273

Flo / 22-09-2015 - 15:34
SOFIA - ISTANBUL - Zug
DE    2    16468

Flo / 22-07-2015 - 18:55
Interrail: couchette reservations: Sofia-Istanbul
UK    1    1296

Flo / 06-06-2015 - 12:42
SOFIA - BUCHAREST - train
UK    19    21364

Flo / 22-04-2015 - 09:49
SOFIA - THESSALONIKI - Zug
DE    0    1333

Pete / 18-04-2015 - 14:38
SOFIA - ATHEN - Zug
DE    0    1350

Pete / 18-04-2015 - 14:37
VARNA - ISTANBUL - Zug
DE    0    7398

Pete / 18-04-2015 - 14:34
SOFIA - BELGRAD - Zug
DE    0    9829

Pete / 18-04-2015 - 14:33
SOFIA - WIEN - Zug
DE    0    7288

Pete / 18-04-2015 - 14:31
SOFIA - PRAG - Zug
DE    0    5879

Pete / 18-04-2015 - 14:30
SOFIA - MOSKAU - Zug
DE    0    16573

Pete / 18-04-2015 - 14:27
BULGARIEN: Zug-Verbindungen
DE    0    13766

Pete / 18-04-2015 - 08:55
SOFIA - BELGRADE - train
UK    0    25138

Pete / 17-04-2015 - 20:49
SOFIA - THESSALONIKI - train
UK    0    12954

Pete / 17-04-2015 - 20:47
SOFIA - PRAGUE - train
UK    0    10174

Pete / 17-04-2015 - 20:43
SOFIA - MOSCOW - train
UK    0    22410

Pete / 17-04-2015 - 20:42
SOFIA - ISTANBUL - train
UK    0    28051

Pete / 17-04-2015 - 20:41
SOFIA - VIENNA - train
UK    0    11403

Pete / 17-04-2015 - 20:39
VARNA - ISTANBUL - train
UK    0    9813

Pete / 17-04-2015 - 20:38
BELGRADE (Beograd) - SOFIA - ISTANBUL | BALKAN EXPRESS
UK    0    18693

Pete / 17-04-2015 - 20:37
SOFIA - ATHENS | night train
UK    0    30847

Pete / 17-04-2015 - 20:27
BULGARIA: train connections
UK    0    13922

Pete / 13-04-2015 - 09:50
Nachtzug Burgas nach Budapest
DE    29    2183

Flo / 13-09-2014 - 15:14
From Veliko Tarnovo to Bucharest: train ticket prices
UK    1    2507

Flo / 27-08-2014 - 14:55
Dogs in trains in Bulgaria/Serbia - with strap ?
UK    1    1963

Flo / 21-07-2014 - 17:44
1   2