رزرو قطار های Eurail

رزرو قطار های EURAIL لوکزامبورگ

نحوه خرید رزرواسیون های Eurail برای قطار های کشور لوکزامبورگ. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Eurail
مجوز Eurail رسمی خود را از لینک شریک rail.cc/eurail.com خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Eurail   از اینجا خرید کنید

InterCity / IC

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourge (CFL)

Intercity trains connect Luxembourg with its neighbour Belgium. IC trains run hourly from Luxembourg (city) via Namur to Brussels and every two...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regional Express / RE

Deutsche Bahn (DB)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regionalbahn / RB

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourge (CFL)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regionalexpress / RE

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourge (CFL)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

TGV France - Luxembourg / TGV

Société Nationale des Chemins de fer français (SNCF)

The french high speed train TGV connects Luxembourg with Paris as well as with Strasbourg, Lyon and the south of France. The trains operate...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 6

درجه 1: EUR 6

LU  Eurail در لوکزامبورگ

نحوه سفر با Eurail در لوکزامبورگ. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در لوکزامبورگ، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Eurail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن