مجوز EURAIL SELECT برای دو کشور

مجوز Eurail Select: با قطار در 2، 3 یا 4 کشور هم مرز مسافرت کنید. می توانید از میان 28 کشوری که در Eurail شرکت دارند انتخاب کنید. هر سفر منحصر به فرد است - و در اینجا کشور هایی را انتخاب می کنید که مناسب برنامه سفرتان باشند.

FR DE
مجوز Eurail برای فرانسه-آلمان
با مجوز Eurail Select در کشور های فرانسه و آلمان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های برلین، کلن، مارسی، مونیخ، پاریس و هامبورگ.
از EUR 211
FR IT
مجوز Eurail برای فرانسه-ایتالیا
با مجوز Eurail Select در کشور های فرانسه و ایتالیا مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بوردو، مارسی، میلان، پاریس، رم و ونیز.
از EUR 211
FR ES
مجوز Eurail برای فرانسه-اسپانیا
با مجوز Eurail Select در کشور های فرانسه و اسپانیا مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بارسلونا، مادرید، مارسی، پاریس و سویل.
از EUR 211
FR CH
مجوز Eurail برای فرانسه-سوئیس
با مجوز Eurail Select در کشور های فرانسه و سوئیس مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بازل، برن، لیون، مارسی، پاریس و زوریخ.
از EUR 211
IT ES
مجوز Eurail برای ایتالیا-اسپانیا
با مجوز Eurail Select در کشور های ایتالیا و اسپانیا مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به بارسلونا، فلورانس، مادرید، میلان، پیزا، رم، سویل و ونیز.
از EUR 211
PT ES
مجوز Eurail برای پرتغال-اسپانیا
با مجوز Eurail Select در کشور های پرتغال و اسپانیا مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بارسلونا، فارو، لیسبون، مادرید، پورتو و سویل.
از EUR 211
AT HR SI
مجوز Eurail برای اتریش-کرواسی-اسلوونی
با مجوز Eurail Select در کشور های اتریش، کرواسی و اسلوونی مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مقصد لیک بلد، لیوبلیانا، سالزبورگ، اسپلیت، وین و زاگرب.
از EUR 180
AT CZ
مجوز Eurail برای اتریش-جمهوری چک
با مجوز Eurail Select در کشور های اتریش و جمهوری چک مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بودیجوویس، پراگ، سالزبورگ و وین.
از EUR 211
AT DE
مجوز Eurail برای اتریش-آلمان
با مجوز Eurail Select در کشور های اتریش و آلمان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های برلین، کلن، هامبورگ، مونیخ، سالزبورگ و وین.
از EUR 211
AT HU
مجوز Eurail برای اتریش-آلمان
با مجوز Eurail Select در کشور های اتریش و مجارستان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بوداپست، گراتس، لیک بالاتون، سالزبورگ و وین.
از EUR 211
AT IT
مجوز Eurail برای اتریش-ایتالیا
با مجوز Eurail Select در کشور های اتریش و ایتالیا مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های فلورانس، میلان، پیزا، رم، سالزبورگ، ونیز و وین.
از EUR 211
AT SK
مجوز Eurail برای اتریش-اسلواکی
با مجوز Eurail Select در کشور های اتریش و اسلواکی مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های براتیسلاوا، گراتس، سالزبورگ و وین.
از EUR 180
AT CH
مجوز Eurail برای اتریش-سوئیس
با مجوز Eurail Select در کشور های اتریش و سوئیس مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های برن، گراتس، سالزبورگ، وین و زوریخ.
از EUR 211
BE FR LU NL
مجوز Eurail برای بنلوکس-فرانسه
با مجوز Eurail Select در کشور های بلژیک، فرانسه و هلند مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به آمستردام، بروکسل، پاریس و روتردام.
از EUR 211
DE BE LU NL
مجوز Eurail برای بنلوکس-آلمان
با مجوز Eurail Select در کشور های بلژیک، آلمان و هلند مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به آمستردام، برلین، کلن و هامبورگ.
از EUR 211
BG GR
مجوز Eurail برای بلغارستان-یونان
با مجوز Eurail Select در کشور های بلغارستان و یونان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های آتن، پلودیو، تسالونیکی و صوفیه.
از EUR 133
BG ME RS
مجوز Eurail برای بلغارستان-مونته نگرو-صربستان
با مجوز Eurail Select در کشور های بلغارستان، مونته نگرو و صربستان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بار، بلگراد، پلودیو و صوفیه.
از EUR 133
BG RO
مجوز Eurail برای بلغارستان-رومانی
با مجوز Eurail Select در کشور های بلغارستان و رومانی مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بخارست، بورگاس، پلودیو، صوفیه و وارنا.
از EUR 133
BG TR
مجوز Eurail برای بلغارستان-ترکیه
با مجوز Eurail Select در کشور های بلغارستان و ترکیه مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به آنکارا، استانبول، پلودیو و صوفیه.
از EUR 133
HR SI HU
مجوز Eurail برای کرواسی-اسلوونی-مجارستان
با مجوز Eurail Select در کشور های کرواسی، اسلوونی و مجارستان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به بوداپست، لیک بلد، اسپلیت و زاگرب.
از EUR 133
HR IT SI
مجوز Eurail برای کرواسی-ایتالیا-اسلوونی
با مجوز Eurail Select در کشور های کرواسی، ایتالیا و اسلوونی مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مقصد لیک بلد، میلان، رم، اسپلیت، ونیز و زاگرب.
از EUR 211
HR SI ME RS
مجوز Eurail برای کرواسی-اسلوونی-مونته نگرو-صربستان
با مجوز Eurail Select در کشور های کرواسی، اسلوونی، مونته نگرو و صربستان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به بار، بلگراد، لیک بلد، لیوبلیانا و زاگرب.
از EUR 133
CZ DE
مجوز Eurail برای جمهوری چک-آلمان
با مجوز Eurail Select در کشور های جمهوری چک و آلمان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های برلین، مونیخ، پراگ و هامبورگ.
از EUR 211
CZ SK
مجوز Eurail برای جمهوری چک-اسلواکی
با مجوز Eurail Select در کشور های جمهوری چک و اسلواکی مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های براتیسلاوا، بودیجوویس و پراگ.
از EUR 133
DK DE
مجوز Eurail برای دانمارک-آلمان
با مجوز Eurail Select در کشور های دانمارک و آلمان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های برلین، کوپنهاگ، هامبورگ و مونیخ.
از EUR 211
DE PL
مجوز Eurail برای آلمان-لهستان
با مجوز Eurail Select در کشور های آلمان و لهستان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های برلین، کلن، هامبورگ، کراکوف، مونیخ و ورشو.
از EUR 180
DE SE
مجوز Eurail برای آلمان-سوئد
با مجوز Eurail Select در کشور های آلمان و سوئد مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های برلین، هامبورگ، مالمو، مونیخ و استکهلم.
از EUR 211
DE CH
مجوز Eurail برای آلمان-سوئیس
با مجوز Eurail Select در کشور های آلمان و سوئیس مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های برلین، برن، کلن، هامبورگ و زوریخ.
از EUR 211
GR IT
مجوز Eurail برای یونان-ایتالیا
با مجوز Eurail Select در کشور های یونان و ایتالیا مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های آتن، فلورانس، میلان، رم، تسالونیکی و ونیز.
از EUR 180
HU ME RS
مجوز Eurail برای مجارستان-مونته نگرو-صربستان
با مجوز Eurail Select در کشور های بلغارستان، مونته نگرو و صربستان مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بار، بلگراد، بوداپست و پلودیو.
از EUR 133
HU RO
مجوز Eurail برای مجارستان-رومانی
با مجوز Eurail Select در کشور های مجارستان و رومانی مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های براسو، بوداپست و بخارست.
از EUR 133
HU SK
مجوز Eurail برای مجارستان-اسلواکی
با مجوز Eurail Select در کشور های مجارستان و اسلواکی مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بوداپست و براتیسلاوا.
از EUR 133
ME RS RO
مجوز Eurail برای مونته نگرو-صربستان-رومانی
با مجوز Eurail Select در کشور های مونته نگرو، صربستان و رومانی مسافرت کنید. مسیر راحت با قطار به مرکز شهر های بار، بلگراد و بخارست.
از EUR 133
Eurail + Plus

پلاس

مجوز Eurail رسمی خود را از لینک شریک rail.cc/eurail.com خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Eurail   از اینجا خرید کنید
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن