سفر با قطار با داشتن معلولیت

سفر با قطار با داشتن معلولیت | RAILCC

اطلاعات مربوط به سفر با قطار برای معلولین و کسانی که امکان تحرک کم تری دارند. با داشتن معلولیت، سفر با قطار به کدام کشور راحت تر است. صندلی چرخ دار در قطار ها.

به روز رسانی rail.cc: به نسخه جدید تغییر یافتیم. بنابراین این محتوا در حال حاضر محدود شده است یا قابل دسترسی نیست. لطفاً صبور باشید.