کامبوج با قطار

نحوه سفر با قطار در کامبوج. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

کامبوج: If you want to travel in Cambodia the main mean of transport is the bus.
Nevertheless, there is one railway line in the South of Cambodia. From Phnom Penh via Takeo, Touk Meas and Kampot to Sihanoukville.

Buy your tickets via the given booking links.

انواع قطار

قطار های شب

---

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

پنوم‌پن - سیم ریپپنوم‌پن - باتم‌بنگپنوم‌پن - سیسوپون

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

---

شرکت قطار

KH کامبوج TH تایلند

If you want to travel from Cambodia to Thailand, you have to take a bus. There is no passenger train connection between these two countries.
There are daily direct bus connections from Siem Reap (Cambodia) to Bangkok (Thailand) with a journey time of about 9 hours.

Buy your tickets via the given booking links.

بیش تر بخوانید

KH کامبوج VN ویتنام

If you want to travel from Cambodia to Vietnam, you have to take a bus. There are no passenger train connections between these two countries.
Buy a ticket for a direct bus from Siem Reap (Cambodia) or Phnom Penh (Cambodia to Ho Chi Minh City (Vietnam) via the given booking links.

بیش تر بخوانید