IMPRINT

IMPRINT | RAILCC

railcc imprint.

MÁM OTÁZKU

NEODPOVÍDÁME na otázky ohledně cestování a lístků soukromým emailem, ani přes telefon. Bez výjimky! Proč? Není to možné! Jsme projekt, který je tvořen pár kamarády a ne komerční společností. Místo toho Vám nabízíme naše velké a přátelské fórum, kde vždy dostanete podrobné odpovědi na Vaše otázky.

imprint

rail.cc
Peter Freisberg
Hauptstr. 137, 76872 Freckenfeld
Německo
Lístky NENÍ možné vrátit na tuto poštovní adresu!

DE Německo: +49 63 40 90 49 010
HK Hongkong: +852 81 92 51 00
FI Finsko: +358 2 36 19 23 00

2017@rail.cc

International VAT-ID / Umsatzsteuer-ID / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE196332866

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Peter Freisberg, Hauptstr. 137, 76872 Freckenfeld, Německo

PODMÍNKY POUŽITÍ

0. Vaše použití stránky rail.cc, která sídlí v Německu je subjektem Německých podmínek používání, které jsou právně závazné.

1. Administrátoři a moderátoři jsou zodpovědní za udržování práva a pořádku na stránce rail.cc. Budete se k nim a k ostatním uživatelům chovat přátelsky.

2. Každé porušení těchto pravidel může mít za následek formální varování, limitované použití, nebo Vaše okamžité odstranění z rail.cc

3. Rezervujeme si právo monitorovat profily, obrázky a jakýkoliv obsah, který odevzdáte stránce v jakémkoliv čase a bez udání důvodu. V případě porušení pravidel můžeme tento obsah smazat a zavřít uživatelský účet bez upozornění.

4. Budeme se snažit jak nejlépe umíme abyste udržovali provoz stránky a abychom každému umožnili k ní přistoupit. Nicméně neexistují žádné nároky na členství.

5. Máte dovoleno nahrávat jen obrázky sebe a obrázky při kterých víte dokázat, že máte právo na jejich distribuci.

6. Nemáte dovoleno nahrávat obrázky na kterých je více než jedna osoba, děti, zvířata, celebrity, nebo komiksy, atd.

7. Nemáte dovoleno nahrávat fotky, články, nebo zprávy, které obsahují komerční reklamy, pornografický materiál, potenciálně nezákonný obsah, nebo diskriminační, rasistický, ohrožující a/nebo urážlivý obsah, nebo jakýkoli jiný materiál, který se odkazuje na takový obsah. Pomocí hyperlinků na rail.cc nemáte dovoleno vytvářet reference na stránky, které takový obsah obsahují. Ak najdete takový obsah publikován třetí stranou, nebo pokud takový obsah obdržíte od třetích stran, prosíme o nahlášení této situace administrátorovi.

8. Souhlasíte neobtěžovat, nebo neurážet ostatní členy a neohrožovat, nebo porušovat jejich práva, včetně práva na soukromí. Dále souhlasíte nezachycovat zprávy od ostatních členů, nejednat za ně, nebo nevstupovat do jejich osobního prostoru v rámci rail.cc proti jejich vůli. Souhlasíte nepoužívat stránky způsobem, který by negativně ovlivnit přístupnost její nabídky ostatním lidem.

9. Data jakéhokoli druhu musí být zkontrolovány na viry, před tím, než je pošlete ostatním uživatelům. Pokud máte podezření, že jakákoli část Vašich dat má virus, nemůže být nahrána, nebo zaslána.

10. Rezervujeme si právo moderátorů a administrátorů před publikováním monitorovat a opravovat obsahově nesprávné příspěvky.

11. Veškerý materiál na rail.cc je podle našeho nejlepšího vědomí. Nicméně všechny poskytované informace ohledně typů vlaků, rozvrhů, příplatků a ostatní položek jsou bez záruky.
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Keďě rail.cc je stránka sídlící v Německu, je subjektem právně závazných Německých podmínek používání.

rail.cc sbírá a používá Vaše osobní údaje výhradně v souladu s podmínkami zákona o ochraně osobních údajů Spolkové republiky Německo. Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o osobních údajích, které o Vás sbíráme, jak jsou tyto údaje uloženy a jak jsou použity. Tyto informace můžete na rail.cc kdykoliv získat.

Použití a distribuce osobních údajů pro interní statistické účely.
Váš internetový prohlížeč z technických důvodů automaticky přenáší data do našeho web serveru v době kdy přistupujete na naše stránky. Tyto data, mimo jiné, obsahují datum a čas přístupu, URL stránky ze které jste přišli, soubor, který jste si vyžádali, velikost přenášených dat, typ a verze prohlížeče, operačního systému a také Vaší IP adresy.
Tyto anonymní data jsou ukládána odděleně od jakýchkoliv osobních dat, které můžete udat pokud používáte rail.cc. Tyto data nemohou být spojeny s žádnou individuální osobou. Jsou analyzovány pro statistické účely a následně poté budou smazány.

Data o používání
Sbíráme a používáme osobní data potřebná pro usnadnění Vašeho použití a fakturace naší stránky. Tato data zahrnují charakteristiky, které identifikují uživatele, informace o začátku a konci a rozsahu použití rail.cc. Pro reklamní účely, průzkum trhu a uživatelsky zaměřený design naší služby můžeme vygenerovat uživatelské profily s použitím pseudonymů. V individuálních případech a na rozkaz příslušné autority můžeme poskytnout data (inventární data) k použití podle potřeby k trestnímu stíhání, odvracení nebezpečí, provádění zákonných úkolů agentur pro ochranu ústavy, pro službu vojenské kontrarozvědky, nebo pro vynucení autorských práv.

Cookies
rail.cc ukládá tzv. cookies z důvodu udělat Vaši návštěvu naší stránky více pohodlnou. Používáním cookies můžeme ukládat informace o Vašem používání naší stránky a Vašich nastaveních stránky, které jsou uloženy na pevném disku ve vašem počítači.
Zabránit ukládání cookies na vašem pevném disku můžete prostřednictvím použití příslušných nastavení prohlížeče. Pokud se rozhodnete cookies neakceptovat, prosím mějte na mysli, že to může způsobit omezení fukncionality naší nabídky.

Právo na informace
Jak rail.cc uživatel budete mít kedykoľkve nárok být informován o uložených datech, která se týkají Vaší osoby nebo pseudonymu. Pokud uživatel takto požádá, tato informace bude předána elektronicky.