ВИД ВЛАК РУМЪНИЯ

Различните видове и категории влакове в РУМЪНИЯ. От местни влакове до високоскростни влакове.

RO

InterCity / IC

Căile Ferate Române (CFR)

3€ Reservation in international traffic

InterCity Night / ICN

Căile Ferate Române (CFR)

The detailed prices for sleepers and couchettes can be found for each train in the night train section.

InterRegio / IR

Căile Ferate Române (CFR)

Regio / R

Căile Ferate Române (CFR)

Regio Express / RE

Căile Ferate Române (CFR)