ВИД ВЛАК АЛБАНИЯ

Различните видове и категории влакове в АЛБАНИЯ. От местни влакове до високоскростни влакове.

AL

Tren / T

Hekurudha Shqiptare (HSH)

The trains of Albanian Railway HSH currently consist of loco-hauled second-hand carriages from other European countries. Trains are single class...